Jin

Lezbiyentiya bi Mêran re Şad dibe

Em hin caran dikevin hin derên înternetê ya ku em jê re dibêjin ‘ji bo mirovatiyê, ji bo karên bixêr ez bi kar bînim’, em nikarin jê derkevin, naxwazin jê derkevin, em dernakevin... Gava hun dikevin sîteyên leqleqa entelektuel, hun bi lêxistinek sosyolojîk ya rewşên welêt re beramber dibin.