İnsan Hakları

Sosyal Hizmet Uzmanları Buluştu

Çarşamba, 2 Mayıs 2012
Haber: Kaos GL

Kaos GL Derneği’nin Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği ile organize ettiği insan hakları eğitimi kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanları Homofobi, Transfobi, Cinsiyetçilik üzerine konuştu.

 
Kaos GL’nin insan hakları eğitimi kapsamında yürüttüğü programlarının bu dönemki çalışmasının ikincisi 28 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nde yapıldı. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
 
İstanbul’dan Psikolog Umut Şah ‘Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğinin Gelişimi’ adlı sunumu gerçekleştirdi. Sunumda cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim kelimelerinin anlamlarından, doğru bilinen yanlışlardan bahsederek merak edilen sorularında cevabını verdi.
 
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yasemin Şafak ise ‘Sosyal Hizmetlerde LGBT Çocuk ve Destek Çalışmaları’ adlı sunumu gerçekleştirdi. Sunumunda çocuğa verilecek desteğin önemi, uzman olarak neler yapılabileceği, çocuk ile yapılacak çalışmalar, aile ile yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaları yaparken diğer ilgili kurumlarla nasıl bağlantı kurulacağı konularından bahsederek bitirdi.
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan Tuğrul Erbaydar ise ‘Cinsel Haklar ve Ayrımcılık’ adlı sunumu gerçekleştirdi. Sunumunda sağlık alanında bu konu ile ilgili yaşanan sorunlardan ve ayrımcılıktan bahsetti.
 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Sedat Yağcıoğlu ‘LGBT Bireyler ve Sosyal Hizmet’ adlı sunumu gerçekleştirdi. Sunumunda sosyal hizmete erişimde LGBT bireylerin yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Yağcıoğlu neler yapılabileceğine dair somut önerilerde bulundu.
 
İstanbul LİSTAG Aile Grubundan Pınar Özer çocuğunun LGBT olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı psiko-sosyal süreci paylaştı. Bu süreci anlatırken okul, sosyal hizmet ve sağlık alanında yaşadığı sorunlardan ve bulduğu alternatif çözümlerden bahsetti. Bu çözümleri bulurken yaşadığı sorunların kendisini Lambdaistanbul grubu ile tanıştırdığını ve çocuğunun kendisini aktivist yaptığını belirtti.
 
Kaos GL’nin insan hakları ve LGBT bireyler başlığıyla ele aldığı eğitim Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından ilgiyle izlendi. Her konuşmanın sonundaki yorum ve söyleşi bölümünde katılımcılar alanda yaşadıkları sorunları aktararak bulunacak çözümlerle ilgili fikir aktarımında bulundular.