İnsan Hakları / Askerlik

"Askere Gitmeyin Çünkü..."

Pazartesi, 13 Mayıs 2013
Haber: Kaos GL

Bugün saat 17:00’de Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde, “TCK 318 ve bu konudaki yeni düzenlemeye karşı” bir sivil itaatsizlik eylemi yapılacak.

 
Barış İçin Vicdani Red / Kadın ve Vicdani Red imzalı çağrı şöyle:
 
TCK 318, bugüne kadar pek çok Barış İçin Vicdani Red / Kadın ve Vicdani Red grubu üyesinin de yargılandığı, "düşünce ve ifade özgürlüğü"ne karşı anti-demokratik militarist bir kanun.
 
Her kesimden en az 100 insanın, tek tipleşmeden kendi bakış açısıyla "askerlikten soğutacak" birer cümleleriyle katılacakları bu sivil itaatsizlik eylemi, bu cümlelerin peş peşe kamusal alanda okunmasıyla sivil itaatsizlik suçu (!?) işleyerek kamuoyunun ilgisini konuya çekecek.
 
TCK 318 ve 4. Yargı Paketindeki yeni düzenlemeye karşı "şiddetsiz", "slogansız" bir sivil itaatsizlik eylemine katılan herkes, tektipleşmeden kendi biyografisi-meşrebince "askere gitmeyin çünkü..." cümlesini tamamlayıp sivil itaatsizlik suçu (!?) işleyip, yasallaştırılıp üzerimizde bir tahakküm mekanizması kurmuş, fikir ve ifade özgürlüğü gaspının sona erdirilmesi için kendi sözünü söyleyecek. 
 
Tıpkı TCK 301 gibi fikir ve ifade özgürlüğünün aleni gaspı olan TCK 318’in kaldırılması için yapılan bu sivil itaatsizlik eyleminin aynı hususta yapılan diğer protest eylem/etkinliklerinden bir farkı da, yasal olarak YARGI’yı muhatap olmak zorunda bırakmasıyla, yürütme ve yasamayı "yok sayma" lüksünden yoksun bırakması olacak.
 
Sivil itaatsizlik eyleminde, "kendi" sözlerini söyleyen insanların hür iradeleri üzerinde, hiç bir büyük kimlik grubuyla üst irade kullanıldığı algısı yaratılmaması için herhangi bir döviz, pankart, flama vs kullanılmayacak. Her sivil itaatsiz, önüne hiç bir sıfat almadan sadece kendisi olarak var olacaktır.
 
Her kesimden sivil itaatsizin, yek diğeriyle uzlaşmadan, sadece olgu çerçevesinde ve kendisi olarak eylemdeki varlığı, sistemin ideolojik aygıtlarıyla, toplumsal algıda marjinalleştireceği bir büyük grup kimliğiyle yaftalaması stratejinisini de peşinen işlemez hale getirecektir.
 
Eylemden sonra da 4 ay boyunca "gerçek şahıslar"ın "askere gitmeyin çünkü..." cümleleri 
http://www.askeregitmeyin.com 
sitesinde toplanmaya devam edecek, 13 Eylül 2003’e kadar toplanan cümleler kitap olarak basılacak, sivil itaatsizlik suçu (!?) bir kez da yayın yoluyla işlenecek ve devamlılık dahlinde TCK 318 toplumsal tartışmaya açılacaktır.
 
Detaylı bilgi için: Mehmet ali Başaran m.ali.b@hotmail.com