İnsan Hakları

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum Programı Açıklandı

Çarşamba, 4 Aralık 2013
Haber: Kaos GL

Kaos GL Derneğince “İnsan Hakları Haftası”nda düzenlenecek “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”un ikincisi 9-14 Aralık’ta Ankara’da gerçekleşecek

 
Ayrımcılığa karşı dersler, konser ve akademik forumlardan oluşan Sempozyum programının oturumları ise 13-14 Aralık, Cuma-Cumartesi günleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde herkesin katılımına açık olacak.
 
Kaos GL Derneği’nden İnsan Hakları Haftasında Sempozyum
Kaos GL Derneği’nin “İnsan Hakları Haftası”nda düzenleyeceği Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ikincisi, bu yıl, 13-14 Aralık, Cuma-Cumartesi günlerinde, Ankara’da gerçekleşecek.
 
LGBT’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında düzenlenen Sempozyum’un bu yılki ana temasını “Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı”na karşı “Eğitim Hakkı” olarak belirledik.
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki, 13-14 Aralık, Cuma-Cumartesi günlerinde gerçekleşecek programda,“Eğitim Hakkı” oturumlarının yanı sıra “Kent Hakkı” ve “Haklar Özgürleştirir Mi?” forumları da olacak. Uluslararası katılımlı Sempozyuma LGBT’ler ile birlikte akademisyenler, siyasetçiler, sendikacılar, öğretmenler, öğrenciler ve insan hakları alanında çalışan örgütler katılacak.
 
Akademik Forumlar
Sempozyum haftası kapsamında 11-12 Aralık, Çarşamba-Perşembe günleri, Ankara Üniversitesi SBF Cebeci Kampüsünde “Akademik Forum” düzenlenecek. Akademik çalışmaların sunulacağı Forum’un tartışmaları herkesin katılımına açık olacak.
Birlikte özgürleşmek için ayrımcılıklara karşı ortak mücadele!
Sempozyum LGBT’lerin maruz kaldıkları heteroseksist ayrımcı tutum ve uygulamaları görünür kılarak söz konusu heteroseksist ayrımcı uygulamalara karşı insan hakları mücadelesini ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.
 
LGBT hakları temel insan haklarıdır!
Kaos GL, Sempozyum davetinde, “LGBT haklarının temel insan hakları olduğunu gelin birlikte savunalım!” diyor:
 
“Kaos GL olarak “Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir” şiarıyla başladığımız örgütlenme ve mücadele sürecimizin her aşamasında ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çektik ve birlikte özgürleşmek için ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunduk.”
 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 13 Aralık Cuma günü, saat 13:00’da başlayacak II. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum oturumları herkesin katılımına açık yapılacak.
II. AYRIMCILIK KARŞITI SEMPZOYUM
9-14 Aralık 2013, Ankara
 
9 ARALIK, PAZARTESİ
Ayrımcılığa Karşı Dersler / 13:30 – 16:30
“Medya ve Temsil: LGBT Kimliğin Medyada Temsili”
Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Lisans Dersi
 
11 ARALIK, ÇARŞAMBA
Ayrımcılığa Karşı Dersler / 11:40 – 14:30
“Hastalıktan Hak Talebine Eşcinselliğin Seyri ve Eşitsizliğe Karşı LGBT Mücadelesi”
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Dersi
 
11 ARALIK, ÇARŞAMBA
Akademik Forum / 13:30 – 17:00
Ankara Üniversitesi, SBF Cebeci Kampüsü, Z-5 Dersliği
Melisa Soran, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi
“Ayrımcılık: Örnek Ders Uygulamaları”
 
12 ARALIK, PERŞEMBE
Akademik Forum / 13:00 – 17:30
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mustafa Necati Salonu
 
Birinci Oturum / 13:00 – 14:30
Demet Bolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
“Türkiye Muhalefet Alanı ve Heteroseksizm: Muhalefet Alanında Heteroseksüel Olmamak”
Emre Özcan, Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
“Sosyal Sermaye olarak LGBT Aktivizmi”
Begüm Başdaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi
"Çeviride haz ve yara: Queer ’çuvallama’ üstüne düşünceler"
 
İkinci Oturum / 14:45 – 15:45
Sedat Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
“LGBT Dostu Kampüsler”
İdil Engindeniz, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi
"Okulda LGBT-fobiye dayalı ayrımcılık, öneriler ve uygulamalar: Fransa örneği"
 
Üçüncü Oturum / 16:00 – 17:30
Özlem Çolak, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde Doktora
“Ayrımcılığın Görünen En Şiddetli Yüzü: Nefret Suçu”
Azer Sumbas
“LGBT bireyler için özel infaz kurumu ikilemi”
Aysun Öner, ODTÜ Kadın Çalışmaları
“Lezbiyen ve geylerin iş hayatında yaşadıkları ayrımcılıklar ve mücadele stratejileri”
 
13 ARALIK, CUMA
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Adres: Kennedy Caddesi, No: 4, Kavaklıdere, Ankara
 
Açılış Konuşması / 13:00
Sebahat Tuncel, İstanbul Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, HDP
Ali Erol, Kaos GL
 
Birinci Oturum / 13:30 - 14:30
Moderatör: Gülbanu Altunok, Bilkent Üniversitesi & ODTÜ
Hüseyin Aygün, Dersim Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP
Dominic Hannigan, İrlanda İşçi Partisi, İrlanda
 
İkinci Oturum /15:00 - 16:30
Homofobik ve Transfobik Ayrımcılığa Karşı Mücadele ve Politikalar
Moderatör: Murat Çekiç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü
Sophie Aujean, ILGA-Europe, Belçika
Ulrich Klocke, Berlin Humboldt Üniversitesi, Almanya
Peter Dankmeijer, LGBT’lerin Eğitimi için Küresel Dayanışma (GALE), Hollanda
 
Üçüncü Oturum / 17:00 - 18:30
Cinsel Çeşitlilik ve LGBT Öğrenci Realitesinin Tanınması
Moderatör: Begüm Başdaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Michael Barron, BeLonG To, İrlanda
Michael Hausermann, Dialogai, İsviçre
Katarina Stenkvist, RFSL, İsveç
 
Ayrımcılığa Karşı Konser: Yaşar Kurt / 21:00
Nefes Bar sahnesinde, saat 21:00’da Yaşar Kurt şarkılarını “ayrımcılığa karşı” seslendirecek!
Adres: Yenişehir Postanesi Karşısı, Tüp Geçit Ayağı Kızılay, Ankara
 
14 ARALIK, CUMARTESİ
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Adres: Kennedy Caddesi, No: 4, Kavaklıdere, Ankara
 
Birinci Oturum / 13:00 - 14:30
Kent Hakkı
Moderatör: Ayça Kurtoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eda Acara, Queen’s Üniversitesi
“Durdurun Gece Hücumlarını Aşk artık İnsan Kalbine sığmıyor!”
H. Tarık Şengül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Neoliberal Faşizm: Farklılığın Reddi”
Mehmet Penbecioğulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Kentlerde mülksüzleştirme yoluyla birikim ve mücadele: Kent Hakkı’nın ortaklaştırıcılığını yeniden düşünmek”
 
İkinci Oturum / 15:00 - 16:30
Haklar Özgürleştirir mi?
Moderatör: Selçuk Candanyasar, Gazi Üniversitesi
Aksu Bora, Hacettepe Üniversitesi
Nilgün Toker Kılınç, Ege Üniversitesi
 
Üçüncü Oturum / 17:00 - 18:30
Heteroseksist Eğitime Karşı Alternatif Politikalar
Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derneği Eğitim Koordinatörü
Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi
Ayşe Panuş, Eğitim-Sen
Zeynep Alat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
Sempozyum için iletişim
Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
bilgi@kaosgldernegi.org 
 
II. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, Almanya Büyükelçiliği, İsviçre Büyükelçiliği, Norveç Büyükelçiliği, İngiltere Büyükelçiliği, İrlanda İşçi Partisi, Sivil Düşün ve SIDA (İsveç) destekleri ile düzenlenmektedir.