İnsan Hakları

Kaos GL’den Stratejik Davalama Projesi

Cuma, 4 Nisan 2014
Haber: Kaos GL
Kaos GL ve TOHAV sekreteryasını birlikte yürüteceği dava takibi, analizi ve sosyal medya kampanyalarını içeren stratejik davalama projesi başladı.
Hukuki yardım ve LGBTİ haklarının takibi gibi insan hakları koruma mekanizmaları konusunda çalışmalar yürüten Kaos GL Derneği ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı'nın (TOHAV) sekreteryasını yürüteceği yeni bir proje başlıyor. Stratejik davalama projesiyle sivil toplum örgüt ve aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği için ortak bir eylemle bir araya getirmeyi planlıyor.
 
Projenin hedefleri şöyle:
 
“Elde edilmesi beklenen belirli hedefler sivil toplum örgütlerinin İnsan Hakları yasal mekanizmalarını kullanmada daha fazla yeterliliğe/kapasiteye sahip olmaları ve yurtiçindeki mahkemelerde ve Avrupa Mahkemelerinde emsali bulunmayan vakalarda hukuki meselelere dair resmi kararları göz önünde bulundurarak kültürel çeşitliliği daha önceki zamanlara kıyasla daha iyi koruyup desteklemeleri;
 
“İnsan hakları yasasının ve ayrımcılık karşıtı mekanizmaların aşırı marjinalleştirilmiş ve hassas grupları içerecek şekilde daha fazla genişletilebilmesi için sosyal karmaşanın derinleştirilebilmesi ve gözlem raporlarına ve analizlere erişimin sağlanması adına disiplinler arası işbirliğinde ve farklı perspektiflerin paylaşımında gelişme sağlanması;
 
“Sivil toplum örgütlerinin daha fazla etki yaratmak ve ortak tematik mesajları ve kampanyaları daha iyi yaygınlaştırmak adına kolektif bir güç kazanmak için bir dizi işbirliği ve karşılıklı bilgi aktarımı yöntemi ve süreci öğrenmesi;
 
“Sivil toplum örgütlerinin bir dizi tema süresince gerçekleştirilen eylemler, strateji ve planlamalar, disiplinler arası becerilerden ve deneyimlerden faydalanma konularında yaptıkları işbirliği ve beraber çalışmanın, çeşitliliklerinden ötürü, sivil toplum örgütlerini daha üst seviyelere taşıdığının gösterilmesi ve kavranması.”
 
Önlem analizi ve sosyal medya kampanyaları
Proje kapsamında düzenlenecek atölyelerde davaların yasal takipleri dışında; olası önlemlerin analizi konusunda da çalışmalar yürütülecek. Analizler ve proje sürecinde tasarlanan kılavuzlar bir kaynak niteliği taşıyacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.
 
Projenin dikkat çeken bir diğer kısmı ise sosyal medya kampanyaları. Proje kapsamında kadınlar, HIV ile yaşayanlar, zihinsel anlamda farklı bireyler, eski mahkumlar ve LGBT’ler gibi en fazla damgalanmış gruplara odaklanılarak sosyal medya kampanyaları, etkinlikleri ve forumları düzenlenecek. İnsan hakları aktivistlerine sosyal medya eğitimleri verilecek.