İnsan Hakları

Kaos GL Derneği Farkındalığı ve Savunuculuğu Çoğaltacak

Pazartesi, 7 Nisan 2014
Haber: Kaos GL
Kaos GL Derneği, TBMM ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan yeni bir programa başladı.
 
Program çerçevesinde Meclis’in ve Bakanlıklar’ın ilgili birimlerine lezbiyen, gey, biseksüel ve transların (LGBT) insan haklarına ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacak. Bu birimlere dönük ziyaretler gerçekleştirilecek, sunumlar yapılacak ve çalıştaylar düzenlenecek. Bunlarla birlikte, çeşitli savunuculuk mekanizmaları kullanılarak milletvekillerine ve kamu yetkililerine ayrımcılık ve şiddet karşısındaki yükümlülükleri ve sorumlulukları hatırlatılacak.
 
Mahkeme ve Barolar da Programın Hedefleri Arasında
Adalet sistemi ve yargı üyeleri, programın hedefleri arasında yer alacak. Üst mahkemeler, HSYK, Türkiye Adalet Akademisi ve Barolar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğinin sağlanması; ayrımcılığa karşı adalet, şiddete karşı koruma getiren bir yargı içtihadına davet edilecek. 
 
Program çerçevesinde üretilen her tür bilgi ve eylem, Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası hukuk, ulusal mevzuat ve siyasi kriterler açısından oluşturulacak.
 
İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin LGBT yurttaşları ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu LGBT kişileri içerecek şekilde hayata geçmesi amacıyla, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu özellikle hedeflenen yapılar olacak.
 
Sivil Dayanışma Güçlendirilecek
Sivil toplum kuruluşları da, homofobi ve transfobi gibi her tür ayrımcılık temeline karşı hak temelli mücadelenin yapıtaşları olarak, programın üçüncü temel hedef grubu olacaklar. Ankara, İzmir ve Diyarbakır’daki etkinliklerde sivil alandaki mevcut dayanışmayı savunuculuk odaklı güçlendirmenin yol ve yöntemleri aranacak. 
 
Kaos GL’ye çalışmalarında beş kişilik bir danışman kadrosu eşlik edecek. 1 Nisan 2014’te başlayan programın ilk 20 ayı Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı tarafından destekleniyor. Bu 20 ayın sonunda danışmanlar, Türkiye’de LGBT haklarının mevzuat, politika ve kamuoyu algısı açısından durumuna dair bir analiz raporu ve öneriler metni hazırlayacaklar.
 
Programa dair ayrıntılı bilgi almak ve destek vermek için Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü (murat@kaosgl.org) ile iletişim kurulabilir.