İnsan Hakları / Mülteci

Mülteci Hakları Koordinasyonundan Afgan Mülteciler İçin Mektup

Çarşamba, 14 Mayıs 2014
Haber: Kaos GL
Mülteci Hakları Koordinasyonu, geçtiğimiz hafta Afgan sığınmacı ve mültecilerin durumuna ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bir mektup yazdı.
 
Türkiye’den uluslararası koruma talebinde bulunan ve elli iki farklı uydu şehirde ikamet eden Afgan mülteciler Ankara’ya gelerek 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği binası önünde bir eylem başlattılar. Zira BMMYK Türkiye Temsilciliği, Afgan mültecilerin üçüncü bir ülkeye yerleştirilmelerini 2013 yılı içerisinde durdurdu.
 
Mülteci Hakları Koordinasyonu, “Türkiye’deki Avrupalı olmayan mülteciler için tek kalıcı çözüm, coğrafi sınırlama nedeniyle entegrasyon, diğer bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak mümkün olmadığından üçüncü bir ülkeye yerleştirmedir,” açıklamasında bulundu.
 
Afgan sığınmacı ve mültecilerin protestosuna 26 Nisan’da polis müdahalesinde bulunulmasını üzüntüyle karşılayan mektup, kalıcı bir hukuki statüden yoksun Afgan mültecilerin insan haklarından yararlanmada yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.
 
Kaos GL’nin de aralarında olduğu Koordinasyon, Afgan mültecilerin uyumları için acil adımların atılması gerektiğini belirtti.
 
MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU:
Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)
İnsan Hakları Derneği (İHD)
İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL)
Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ)