İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

Kadın Emeği bülteni 8. sayısı çıktı

12 Ağustos 2014
Haber: Kaos GL
Ev işçileri haklarına yönelik hazırlanan torba yasa tasarısına itiraz ediyor. Kadınlar sendikalarda mücadelesini sürdürüyor. KEİG Platformu CEDAW Ülke Raporu yazım sürecini değerlendiriyor.
 
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu’nun 2 aylık yayını KEİG Bülten’in 8’inci sayısı (Ağustos 2014) çıktı. KEİG Bülten’in son sayısında dosya konusu “Ev Eksenli Çalışma ve Ev eksenli Çalışanlar”. Ev eksenli çalışmanın tanımı, ev eksenli çalışanların karşılaştığı sorunlar ve taleplerine yer veriliyor. Ev eksenli çalışanlarla ilgili yasal durum anlatılıyor. KEİG’in yerel seçimlerin ardından belediyelerle görüşerek stratejik plan çalışmalarına yönelik yürüttüğü süreç ve Kavar’daki kırsal kalkınma toplantısına dair izlenimleri “Gündeme Dair” bölümünde bulunuyor.
 
“Ev eksenli çalışma görünmez bir çalışma biçimi”
Gündem’de Neler Vardı bölümünde KESK’in düzenlediği Güvencesizleştirme ve Kadın Emeği Çalıştayı haberi yer alıyor. KEİG’den Haberler isimli bölümde, ev işçilerinin hazırlanan torba yasa taslağına ilişkin protestoları ve Urfa’da düzenlenen istihdamda kadına yönelik ayrımcılık semineri haberleri bulunuyor. Söyleşi bölümünde ise, Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu’ndan Ayşen Karakulak ve Gülcan Kaçan 1999’da bir araya gelerek kurdukları çalışma grubunu anlatırken ev eksenli çalışmanın görünmez ve kayıt dışı bir çalışma biçimi olduğunu vurguluyor.
 
Bültene şuradan ulaşabilirsiniz.