Yaşam

Kaos GL yeni döneme hazır!

19 Ağustos 2014
Haber: Kaos GL
Kaos GL Derneği Eylül 2014-Haziran 2015 eylem planını açıkladı: Heteroseksizme karşı mücadeleye devam!
 
Homofobi ve transfobiye karşı birçok alanda mücadele yürüten Kaos GL Derneği yeni dönem eylem planını açıkladı.
 
Yerel buluşmalardan, meslekî eğitimlere; farkındalık programları, medya, akademik çalışmalardan Mülteci Destek Programı’na Kaos GL yeni yıla hazır. Bu yılın sürprizi ise 17 Mayıs Vakfı!
 
Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri:
Kaos GL Derneği Eylül 2014- Haziran 2015 tarihleri arasında 35 şehirde homofobi karşıtları ile bir araya gelmeyi hedefliyor. Kaos GL Derneği LGBT hareketin yerelde güçlenmesi için 2006 yılından bu yana kutladığı 17 Mayıs Homofobi Karşıtı Gün Etkinlikleri kapsamında Eylül 2014- Haziran 2015 dönemi arasında 35 şehirde etkinlikler düzenleyecek. Yerel LGBT örgütlerinin ev sahipliğinde ve homofobi karşıtı sivil toplum örgütlerinin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikler. 
 
Öğretmen Eğitimleri
Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu tarafından yürütülen eğitimler, Kaos GL Derneğinin Pembe Hayat Derneği ile birlikte yürüttüğü Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında yürütülecek. Dersim, Balıkesir, Ankara başta olmak üzere Eğitimsen şubelerinden ve eğitim fakültelerinden ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden gelen eğitim talepleri doğrultusunda 7 şehirde öğretmenlerle buluşmayı hedefliyor.
 
Eğitim Çalışma Grubu, Eylül 2014- Haziran 2015 dönemi faaliyetlerini planlamak ve 2014 yılını değerlendirmek üzere 23 Ağustos 2014 tarihinde toplanacak.
 
Avukat Eğitimleri ve Hukuk Ağı Faaliyetleri
Kaos GL Derneğinin Pembe Hayat Derneği ile birlikte yürüttüğü Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu Projesi kapsamında yürütülen avukat eğitimleri 2015 yılında 6 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Barolar ve Hukuk fakültelerinin ev sahipliğinde yapılan Avukat eğitimlerinde LGBT’lerin adalete erişimi, cezasızlık başta olmak üzere LGBT’lerin İnsan Hakları gündemiyle gerçekleştiriliyor. 
 
Pembe Hayat Derneği ile birlikte yürütülen Nefret Etme Projesi kapsamında Nefret Suçları ve Nefret Söylemi konusunda kademeli 5 avukat eğitimi düzenlenecek. Bu eğitimlerin ilki 28 Ağustos 2014’de İzmir’de Kaos GL Hukuk Danışmanlarından Elif Ceylan Özsoy’un katılımıyla Sığacıkta gerçekleştirilecek.
 
Kaos GL Hukuk Ağı, Strateji Belirleme Toplantısı 27 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. LGBT Hakları, adalete erişim, cezasızlık, işkence, kötü muamele, sosyal haklar, ayrımcılık, nefret suçları ve LGBT’lere yansımaları üzerinden durum analizi ve strateji belirlenecek. Kaos GL Hukuk Çalışma Grubundan avukatlar ve Kaos GL aktivistleri bir araya gelecek. Bu etkinlik ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.
 
Hukuki Destek ve Stratejik Davalama:
Hukuki yardım ve LGBTİ haklarının takibi gibi insan hakları koruma mekanizmaları konusunda çalışmalar yürüten Kaos GL Derneği ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın (TOHAV) sekreteryasını yürüteceği yeni bir proje başlıyor. Stratejik davalama projesiyle sivil toplum örgüt ve aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği için ortak bir eylemle bir araya getirmeyi planlıyor.
 
Proje kapsamında düzenlenecek atölyelerde davaların yasal takipleri dışında; olası önlemlerin analizi konusunda da çalışmalar yürütülecek. Analizler ve proje sürecinde tasarlanan kılavuzlar bir kaynak niteliği taşıyacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.
 
Projenin dikkat çeken bir diğer kısmı ise sosyal medya kampanyaları. Proje kapsamında kadınlar, HIV ile yaşayanlar, zihinsel anlamda farklı bireyler, eski mahkumlar ve LGBT’ler gibi en fazla damgalanmış gruplara odaklanılarak sosyal medya kampanyaları, etkinlikleri ve forumları düzenlenecek. İnsan hakları aktivistlerine sosyal medya eğitimleri verilecek.
 
Farkındalık ve Savunuculuk Programı
Program çerçevesinde Meclis’in ve Bakanlıklar’ın ilgili birimlerine lezbiyen, gey, biseksüel ve transların (LGBT) insan haklarına ilişkin bilgilendirici yayınlar hazırlanacak. Bu birimlere dönük ziyaretler gerçekleştirilecek, sunumlar yapılacak ve çalıştaylar düzenlenecek. Bunlarla birlikte, çeşitli savunuculuk mekanizmaları kullanılarak milletvekillerine ve kamu yetkililerine ayrımcılık ve şiddet karşısındaki yükümlülükleri ve sorumlulukları hatırlatılacak.
 
Adalet sistemi ve yargı üyeleri, programın hedefleri arasında yer alacak. Üst mahkemeler, HSYK, Türkiye Adalet Akademisi ve Barolar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğinin sağlanması; ayrımcılığa karşı adalet, şiddete karşı koruma getiren bir yargı içtihadına davet edilecek.
 
Program çerçevesinde üretilen her tür bilgi ve eylem, Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası hukuk, ulusal mevzuat ve siyasi kriterler açısından oluşturulacak.
 
İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin LGBT yurttaşları ve Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu LGBT kişileri içerecek şekilde hayata geçmesi amacıyla, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu özellikle hedeflenen yapılar olacak.
 
Sivil toplum kuruluşları da, homofobi ve transfobi gibi her tür ayrımcılık temeline karşı hak temelli mücadelenin yapıtaşları olarak, programın üçüncü temel hedef grubu olacaklar. Ankara, İzmir ve Diyarbakır’daki etkinliklerde sivil alandaki mevcut dayanışmayı savunuculuk odaklı güçlendirmenin yol ve yöntemleri aranacak.
 
Ayrımcılığa Karşı Sempozyum 2014: “Çalışma Hakkı ve Sendikal Haklar”
Sendika Çalışma Grubu, Hollanda’dan TİE Örgütü ile birlikte Kaos GL Derneği Eylül 2014- Haziran 2015 tarihleri arasında, Eskişehir, Mersin, İzmir’de Sendikacılarla LGBT çalışanların sorunları için bir araya gelecek. Sendikal çalışma grubu aynı zamanda Kaos GL’in 10 aralık dünya insan hakları günü dolasıyla düzenlediği Ayrımcılıklara Karşı Sempozyuma ev sahipliği yapacak.  Sempozyumun 2014 yılı teması Çalışma hayatı ve sendikal haklar olarak belirlendi.
 
Mülteci Destek Programı
Kaos GL, LGBT Mültecilerin yaşadıkları şehirlerde yerinde destek faaliyetlerine 2014-2015 yılında da vermeye devam edecek. Kayseri, Denizli, Eskişehir, Isparta illeri başta olmak üzere türkiye’nin 28 farklı ilinde 250 yakın LGBT mülteciye destek oluyor.
 
Medya- İletişim Çalışmaları
Kaos GL Dergisi 20 Eylül’de 20. yayın yılını kutluyor. 2014 yılı içinde bir dizi etkinlik ile Kaos GL Derneği 20. yılını kutlayacak.
 
Kaosgl.org sitesi hak temelli haberciliği sürdürecek, LGBT’lerin gündemini tutmaya devam edecek.
 
Pembe Hayat Derneği ile birlikte yürütülen Nefret Etme Projesi kapsamında “Nefret Söylemi ve Medya” temalı atölyeleri Mersin, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de Eylül 2014- Haziran 2015 dönemi içinde gerçekleştirilecek.
 
Akademik Çalışmalar
“Heteroseksizm eleştirisi ve alternatif yollar” dersi ve Queer Çalışmaları Dersi, Kaos GL- Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ortaklığı ile Eylül 2014- Haziran 2015 döneminde de devam edecek. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü ile aynı zamanda 4. Uluslararası Feminist Foruma Kaos GL ile birlikte ev sahipliği yapacak.
 
17 Mayıs Vakfı
9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı gerçekleştiren Kaos GL, gelecek 17 Mayıs Haftası’nı “Vakıf” ile karşıladı. Vakıflaşma çalışmaları doğrultusunda 21 Eylül 2014’de Danışma Kurulu toplantısı ile vakıf sürecini hızlandıracak.