İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

Kürkçü, Çalışma Bakanı’na LGBTİ istihdamını sordu

Perşembe, 5 Şubat 2015
Haber: Kaos GL
HDP’li Ertuğrul Kürkçü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e LGBTİ’lerin istihdamına ilişkin bir soru önergesi verdi.
 
HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e istihdam alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı adım atıp atmayacaklarını sordu.
 
Bakan Çelik, CHP’li Mahmut Tanal’ın Kasım ayında sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta işgücüne katılımda destekledikleri dezavantajlı gruplar arasında LGBTİ’leri (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) saymamıştı.
 
Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler LGBTİ eşitliğinden yana
 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Kürkçü, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler, antlaşmalar ve tavsiye kararlarının LGBTİ’lere yönelik ayrımcılıkla mücadeleyi hedefleyen tedbir ve önerileri barındırdığına dikkat çekerek Bakanlığın yanıtına ilişkin şu ifadelerde bulundu:
 
“Bakanlığınızın yanıtı, dezavantajlı grupların işgücüne katılımının desteklenmesi çalışmaları kapsamında LGBTİ’lere ilişkin özel bir çalışmanın yapılmamakta olduğunu yalın biçimde ifade ederken, Hükümetin istihdam politikalarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli eşitsizliği gidermeye dönük herhangi bir adımın atılmayacağını da belirtmektedir.”
 
Sağlıksız koşullarda çalışan translar için projeleriniz neler?
 
Türkiye’nin takip ettiği Avrupa Birliği direktiflerinde LGBTİ’lerin içerildiği bir istihdam politikasının yer aldığını vurgulayan Kürkçü, Bakan Çelik’e şu soruları yöneltti:
 
1.    Toplumsal yaşam içerisinde dezavantajlı konumda olan kesimlerin işgücüne katılımının desteklenmesi çalışmaları kapsamında lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks yurttaşların istihdam politikalarında içerilmesine ilişkin hangi gerekçeyle herhangi bir çalışma yürütülmemekte olması hangi nedene dayanmaktadır?
 
2.    Bakanlığınızca uygulanan istihdam politikaları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli eşitlik perspektifiyle ve AB mevzuatı ile uyumlu olarak yeniden gözden geçirilerek ayrımcılık karşıtı yönetmelikler ve başkaca önlemler aracılığıyla LGBTİ’leri çalışma hayatında güçlendirecek adımlar atılacak mıdır?
 
3.    Bakanlığınızın LGBTİ olduğu için işten atılan, kimliği nedeniyle işe alınmayan kişilerin maruz kaldıkları ayrımcılıklar sonucu sosyal ve ekonomik olarak dışlanmalarının önüne geçecek politikalar oluşturmak amacıyla yürütülen bir çalışması var mıdır?
 
4.    Özellikle kayıt dışı seks işçiliği yapan, sosyal güvenceden yoksun olarak, sağlıksız koşullarda çalışmak durumunda kalan transların durumlarına dönük olarak bakanlığınızca hazırlanan projeler var mıdır? Var ise bunların içeriği nedir? Yok ise nedeni nedir?