İnsan Hakları / Askerlik

Vicdani retçiler İstanbul’da buluşacak

1 Eylül 2015
Haber: Kaos GL

Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu 5-6 Eylül’de İstanbul’da olacak. Sempozyum sonrası toplu vicdani ret açıklaması yapılacak.

Vicdani Ret Derneği 5-6 Eylül tarihlerinde, Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlenecek Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu düzenliyor.

İki gün sürecek sempozyumda zorunlu askerlik hizmeti, vicdani ret hakkı ve uluslararası savaş karşıtı hareket içerisinde vicdani reddin pozisyonu tartışılacak. Almanya’dan, İngiltere’den, İsrail’den ve birçok farklı yerden bir araya gelecek vicdani retçilerle deneyim aktarımları gerçekleştirilecek.

Sempozyum sonrası 6 Eylül Pazar günü toplu vicdani ret açıklaması da yapılacak. Savaş karşıtları saat 16.00’da Galatasaray Meydanı’nda vicdani retlerini açıklayacak.

Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu tam programı şöyle:

5-6 Eylül, Cezayir Toplantı Salonu, İstanbul

5 Eylül Cumartesi:

10:30 Açılış Konuşması

VR-DER Eşbaşkanı Merve Arkun

1. Oturum:

Militarizasyonun En "Zorunlu" Hali Olarak Zorunlu Askerlik Hizmetinin Dünü, Bugünü ve Vicdani Ret Hakkı

Moderasyon: Oğuz Sönmez

11:00-11:20 Anayasa’nın Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi İçinde Vicdani Retçilik

Doç. Dr. Murat Sevinç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

11:20-11:40 Osmanlı’da Askerlik ve Vicdani Ret

Ebru Sevgili

11:40-12:00 Yoklama Kaçağı-Bakaya: İnsan Hakları Penceresinden Bir Değerlendirme

Av. Davut Erkan

2. Oturum:

Zorunlu Askerlik: "Erk"eklik

Moderasyon: Gökhan Soysal

13:00-13:20 Zorunlu Askerlik, İdeoloji ve Militarist Kültür

Yard. Doç. Dr. Ömer Turan, Bilgi Üniversitesi

13:20-13:40 Militarizm, Zorunlu Askerlik ve Normatif Erkekliğin İnşası

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

13:40-14:00 Milliyetçilik, Militarizm ve Ordu

Tanıl Bora

3. Oturum:

Kurşun Asker Olmayı Reddeden Anti-kahramanlar: Vicdani Retçiler Tanıklıklarını Anlatıyor

Moderasyon: Ercan Aktaş

14:45-15.00 Halil Savda

15:00-15:15 Mehmet Tarhan

15:15-15:30 Mehmet Ali Başaran

15:30-15:45 İlyada Erkuş

15:45-16:00 Mercan Doğan

6 Eylül Pazar:

1. Oturum:

Farklı Coğrafyalarda Zorunlu Askerlik Uygulaması, Savaş ve Vicdani Ret

Moderasyon: Hülya Üçpınar

11:00-11:20 Uluslararası Savaş Karşıtı Hareket İçerisinde Vicdani Ret Mücadelesi

Rudi Friedrich

11:40-12:00 Avrupa’da Zorunlu Askerlik-Profesyonel Ordu ve Vicdani Ret Hareketi

Derek Brett

12:00-12:30 Militarizm Sınırları Aşarken, Sınırları Yıkanlar Anlatıyor:

Mısırlı vicdani retçi Maikel Nabil Sanad

Savaşta Vicdani Ret:Kolombiya’dan Dersler - Andreas Speck

2. Oturum

Saldırının Pazarlanması

Moderasyon: Doğu Durgun

13:15-13:45 Silah Ticareti ve Askeri Harcamalara Karşı Küresel Kampanya

Hannah Brock, War Resisters International

3. Oturum:

Savaş Coğrafyalarında Direniş, Özsavunma ve Vicdani Ret Tartışmaları

Moderasyon: Gökhan Soysal

14:15-14:35 Savaş Coğrafyasında Direniş, Dürzü Vicdani Ret Hareketi

Hadiya Kayoof

15:05-15:25 Savaşa Karşı Direniş Yöntemleri, Özsavunma ve Vicdani Ret

Merve Arkun ve Hüseyin Civan, Vicdani Ret Derneği

15:25 -15:50 Soru-Cevap ve Kapanış

16:00 TOPLU VİCDANİ RET AÇIKLAMALARI, Galatasaray Meydanı