İnsan Hakları / Aile

Çocuklar topluluk içinde hangi şiddet biçimleriyle karşılaşıyorlar?

Çarşamba, 1 Haziran 2016
Haber: Kaos GL

“Çocuğa karşı şiddet savunulamaz, kabul edilemez ve çocuğa karşı her ortamda her türlü şiddet önlenebilir.” 

Toplum çocukların kendilerini koruma ve destek altında hissedeceği bir yer olmalı. Ancak çocuklar aynı zamanda ailelerinin veya onlara bakan diğer yetişkinlerin korumasından uzakta olduklarında da şiddet görme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu riskler yaralamaları, cinsel şiddeti ve çocuk kaçırmayı içerir. Toplumda şiddet oranı arttığında çocuklar buna en çok maruz kalanlar arasında. 

Evin dışındaki çevre sadece fiziksel mekânlar değil aynı zamanda farklı gruplar arası ilişkilerin ve etkileşimlerin gerçekleştiği sosyal çevreyi oluşturur. Bu sosyal çevre, evin kapısının dışında sokaktan başlayarak herkese açık kamusal alanlara genişler.

Sosyal çevre (sokak, mahalle, semt, kamuya açık alanlar) bir yandan çocuk için korunma ve dayanışma kaynağı olarak işlev görürken, öte yandan arkadaş şiddeti, silahlı şiddet, çete şiddeti, polis şiddeti, fiziksel ve cinsel şiddet, kaçırılma ve insan ticareti gibi faklı şiddet türlerine maruz kalma alanı da olabilir. Şiddet aynı zamanda kitle iletişim araçları ve yeni bilgi ve iletişim teknolojisi ile de ilgili olabilir. Yaşları büyüdükçe çocuklar daha çok şiddet riskine maruz kalabilirler ve cinsel şiddet riski giderek büyür.

Çocukların kendi aralarında uyguladıkları şiddet: Çocuklar kimi zaman şiddet içeren şekilde davranarak düş kırıklıklarını ve öfkelerini gösterebilirler. Erkek çocuklar ve genç erkekler şiddete özendirilebilirler çünkü onlara sıklıkla cinsiyetçi bir biçimde bunun "adam" olmanın bir parçası olduğu söylenir. Çocuklar arasındaki şiddet ölümle sonuçlanabilir.

Cinsel şiddet: Bu şiddet; kimi zaman para karşılığı olarak taciz, uygunsuz dokunma veya birisiyle cinsel ilişkiye girmeye zorlanma şeklinde olabilir. Cinsel şiddet, yabancılar tarafında değil, genellikle spor antrenörleri, dini liderler, polis, öğretmenler veya işverenler gibi çocuk tarafından tanınan ve güvenilen bir kişi tarafından uygulanabilmektedir.

Erkek arkadaşların veya kız arkadaşların uyguladığı şiddet: Pek çok genç bir erkek arkadaşı veya kız arkadaşı tarafından kendisine vurulduğunu, tokat atıldığını veya incitildiğini söylemektedir. Çocuklar içinde yaşadıkları toplumlarda şiddet korkusu olmadan yaşayabilmelidir.

Sokak çocuklarına yönelik şiddet: Sokak çocuklarının genellikle kendilerini koruyacak kimseleri yoktur ve bu çocuklar içinde yaşadıkları toplum tarafından bir sorun olarak görülebilir. Polis olaya karışır ve çocukları sokaktan almaya çalışır. Çocuklar dayak, cinsel şiddet ve işkenceye maruz kalabilirler veya ‘ortadan kaybolabilirler’.

Seks turizmi: Çocukların turizm sektöründe cinsel sömürüye uğraması anlamına geliyor. Yani turistler tarafından ya da turizm sektörünü oluşturan oteller, eğlence mekânları ve diğer yerler tarafından fuhuşa zorlamasını içeriyor.

Mülteci ve yerinden olmuş kişilere yönelik kamplardaki şiddet: Çocuklar ebeveynleri olmadan bu tür kamplarda yaşayabilirler. Ancak ebeveynleri olsa bile kamplar büyümeleri için tehlikeli yerler olabilir. Bunun nedeni ise bu tür kampların çoğunlukla o ülkede yasal olarak bulunma hakkı olmayan kişiler için geçici yaşama yerleri olarak görülmesidir. Bu durum da bu kampları kadınlar ve kız çocukları için özellikle tehlikeli yerler haline getirir.

İnsan ticareti ve çocuk kaçırma: Çocuklar düşük ücretli çalıştırma, fuhuş veya kendi rızası olmadan zorla evlendirilmek amacıyla ailelerinden koparılırlar. Bunları çocuklara yaptırmak için de fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet kullanırlar.

Basın yayın ve internet yoluyla şiddet: Çocuklar televizyonda, filmlerde, video oyunlarında ve internette şiddetin her türünü görmektedir ve bunlar çoğunlukla normal, hatta eğlenceli bir şey olarak sunulmaktadır. Çocuklar pornografi amacıyla kullanılabilir veya internetteki sohbet odalarında kendilerine arkadaş görüntüsü veren kişiler tarafından kandırılarak evden uzaklaştırılabilirler. Çocuklar kendileri cep telefonlarını veya e-postaları kullanarak diğer çocukları tehdit edebilir, aşağılayabilir veya onlara zorbalık uygulayabilir.

Bu liste hazırlanırken UNICEF'in Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Klavuzu'ndan yararlanılmıştır. Haber görseli de aynı isimli klavuzdan alınmıştır.