13/05/2016 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’nin düzenlediği 11. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın programı açıklandı. Buluşmada bu sene; kurumlar, sivil toplum ve felsefede tahakküme karşı arzu meydan okuyor!

Kaos GL’nin düzenlediği 11. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın programı açıklandı. Buluşmada bu sene; kurumlar, sivil toplum ve felsefede tahakküme karşı arzu meydan okuyor!

Kaos GL’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle düzenlediği buluşmanın bu yıl on birincisi gerçekleşecek.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs etkinliklerinde bu yıl kurumların ve toplumsal hareketlerin arzu politikaları, arzu perspektifinde ucubeliğin kuir etiği, kilinik ve kritik sapkınlık tartışılacak. Buluşma, Geleneksel LGBTİ Futbol Turnuvası ile son bulacak.

Buluşmanın bu seneki çağrı metni şöyle:

“Arzu kişilere, kimliklere, kurumlara ve normlara karşı olarak olaydır. Yapılardan ziyade süreçtir. Bedenlerde işleyen heterojen akışlardır. Bir beden, onu içerden ve dışardan organize etmeye, düzenlemeye çalışan iç ve dış kuvvet alanlarının normları dayatan hareketine karşı arzulamasını sürdürdüğü müddetçe, onu sabitlemeye çalışan bu tutulmalardan bir kaçış hattı yarattığı ölçüde diri kalır. Bu nedenle bir süreç olarak arzu, bize özdeş bir bedenin tasvirini yapmaktan çok, bu bedenin ne olmak üzere olduğu ya da ne olacağı hakkında bir sezgi kazandırır.

Beden arzuladığı sürece, toplumsal yapılarla iç içe geçmiş, çoğu yerde onun tarafından kuşatılmış, hukuki ayrıcalıklarla bezenmiş, heteronormatif örgütlenmelere gebe bırakılmış ve onun arzulama gücünün sürekliliğini her zaman dışarıda bırakmaya dönük bir hareket çizen kurumlaşma biçimleri tarafından ehlileştirilmiş düzenleyici kuvvetlere karşı kendi aktif gücünü ortaya koyar. Bizim bedensel arzularımızı ve bu arzuların büründüğü eğilimlerimizi tatmin etmeyi gözetmeyen, daha ziyade onları yeniden şekillendirmeyi ve böylece kontrol altında tutmayı amaçlayan her türden politika ve kurumsal yapı eleştirilerimizin hedefi haline gelmeye mahkûmdur. Arzu akışları mutlu bir azınlığın himayesi altında sabitlenemez!

Bu dertlerle, bu yılki Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında, bedenlerin, kurumların ve toplumsal hareketlerin arzu üretimi ve politikaları bağlamında queer bir okumanın olanaklarını, kurumlaşmış davranışları tartışmaya çağırıyoruz.”

11. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma tam programı:

20 Mayıs Cuma  

Oturum: 16:00 – 17:30

Atölye: Baskıyı Arzulamak

Ekrem Düzen

 

Oturum: 18:00- 20:00

Toplumsal Hareketlerin ve Kurumların Arzu Politikaları

Moderatör: Aylime Aslı Demir

Konuşmacılar:

Aksu Bora – “Arzu Politikası”

Selçuk Candansayar “Eksiği Eylemde Tamamlamak”

Serhat Celal Birdal “Devrimci Arzu, Devrim İçin Arzu”

Melek Göregenli "Yatağımızdan sokağımıza muhafazakârlık: İktidar ve arzunun kontrolü"

 

21 Mayıs Cumartesi

Açılış Konuşması: 14:00-14:30

Annamarie Jagose  “Arzuyu Queerleştirmek” (Video Konferans)

 

Oturum : 14:30-16:00

Ucubeliğin Queer Etiği

Konuşmacı: Patricia Maccormack

Moderatör: Ahmet Murat Aytaç

 

Oturum: 16:30- 18:00

Klinik ve Kritik Sapkınlık

Konuşmacı: Zafer Aracagök

Moderatör: Ayşe Uslu

 

18:15- 19:00

11. Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni

Yer: Holiday Inn Ankara, Tunus Caddesi No:7

 

Parti: Mz Sunday Luv – Dj Lilith

Parya, Olgunlar sokak 18/A

22:00

 

22 Mayıs Pazar

16:00 – 19:00

Geleneksel LGBT Futbol Turnuvası

Dikmen Halı Saha

11. Homofobi Karşıtı Buluşma'nın facebook etkinliğine buradan ulaşabilirsiniz

*Bu etkinlik, Gökkuşağı Projesi kapsamında İsveç Kalkınma Fonu (SİDA) ile Kanada Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilmektedir.


Etiketler: yaşam
Nefret