11/11/2016 | Yazar: Kaos GL

Yasal mevzuatta ayrımcılığa karşı hakların korunduğu alanlar neler? Ayrımcılığa uğradığımızda ne yapmalıyız?

Ayrımcılığa karşı hakların korunduğu alanlar neler? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yasal mevzuatta ayrımcılığa karşı hakların korunduğu alanlar neler? Ayrımcılığa uğradığımızda ne yapmalıyız?

Anayasa’nın 90. Maddesi gereğince Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinde adı geçen hakların tümü Türkiye’de yasal koruma altındadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesi, İş Kanunu’nun 5. Maddesi, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4. ve 8. Maddeleri gereğince aşağıdaki alanlarda ayrımcılık yasaktır:

► İstihdam - işe girme, iş kontratı maddeleri, iş eğitimi, terfi, işten çıkarma

► Eğitim - devlet okullarında, özel okullarda ve üniversitelerde derslere kaydolma, ders alma

► Barınma - ev veya apartman dairesi kiralama veya satın alma

► Sağlık - sağlık yardımı ve hizmeti alma, ilaç ve sağlık malzemelerine erişim

► Kamu mallarından ve hizmetlerinden yararlanma – ulaşım ve iletişim servisleri, banka ve sigorta, avukat ve doktor gibi özel servisler, park, devlet dairesi, restoran gibi mekânlara erişim ve erişim ve dükkân, eğlence merkezi gibi özel işletmelerde eşit uygulama

Eğer cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği ayrımcılığına uğrarsam ne yapmalıyım?

1. Olayın nerede, ne zaman, nasıl gerçekleştiğinin ve kimlerin olaya dâhil olduğunun kaydını tutun.

2. Olaya ilgili tanıklık edebilecek kişileri tespit ederek iletişim bilgilerini alın.

3. Olayla ilgili bilgi içeren belge, fotoğraf, video gibi delileri toplayın.

4. Polis, hastane veya mahkeme gibi yerlerde tutulmuş tutanakları saklayın.

5. Eğer konu ile ilgili bir kuruma başvurduysanız kararları ve tutanakları edinin.

6. Medyaya yansıdıysa olayla ilgili haber, köşe yazısı gibi materyalleri toplayın.

Ayrımcılığı önlemek için ben ne yapabilirim?

Ayrımcılığın önlenmesi ve farklı kültürlerden ve toplumlardan kişilerin aynı politik, sosyal ve ekonomik haklara ve olanaklara sahip olması için herkesin üstlenebileceği bir rol vardır. Bu konuda atılabilecek en önemli adım, hak ihlallerinin ve ayrımcılığın bildirilmesidir. Yaşadığınız yerde, çalıştığınız işyerinde, okuduğunuz okulda, hizmet aldığınız kurum ve kuruluşlarda uğradığınız ya da tanık olduğunuz ayrımcı uygulamalar ile ilgili bilgileri bizimle paylaşın.

Haklarınıza sahip çıkın ve başkalarını bu konuda teşvik edin. Haklarınızı bilin, ayrımcılığa göz yummayın.

Bu yazı hazırlanırken Kaos GL Derneği'nin “Haklarımızı Bilelim” broşüründen yararlanılmıştır.


Etiketler: insan hakları
Nefret