19/10/2016 | Yazar: Kaos GL

Her yıl ‘İnsan Hakları Haftası’nda yapılan ‘Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un beşincisinde ‘sosyal hizmet’ tartışılacak.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum sosyal hizmete odaklanacak Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Her yıl “İnsan Hakları Haftası”nda yapılan “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”un beşincisinde ‘sosyal hizmet’ tartışılacak.

LGBTİ’lerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında ilki 2012’de düzenlenen Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’da bu yıl sosyal hizmete odaklanılacak. Her yıl “İnsan Hakları Haftası”nda yapılan “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”un beşincisi Aralık ayında Ankara’da yapılacak.

Derneğin bir yıl boyunca Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar kapsamında yaptığı sosyla hizmet etkinliklerinin de çıktısı olacak sempozyumun çağrı metni yayınlandı:

Devletin fail olduğu ihlaller dışında ortaklaşma yok

“Heteroseksüel ilişkilerin ve “erkek ve kadın” cinsiyet dikotomisinin baskın ve hatta zorunlu olarak kabul edildiği bir dünyada; cinsel yönelimlerinden ve cinsiyet kimliklerinden dolayı LGBTİ’ler sistematik bir ayrımcılığa maruz kalmakta, nefret suçlarının bir sonucu olarak yaşama hakları başta olmak üzere tüm insan hakları ihlal edilmektedir. Eğitim, barınma, istihdam alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya gelen LGBTİ’ler, sosyalleşme sürecinde olumlu rol modellerin azlığı, homofobik çevrenin baskısı gibi olumsuz koşullarda kimlik gelişimlerini tamamlamak zorunda kalmakta ve bu da örneğin açılma gibi kişinin gelişimi için temel teşkil eden süreçlerin LGBTİ’ler için oldukça zorlu ve sorunlarla yaşanmasına neden olmaktadır. Sosyal adalet ve insan hakları temelinde bilgi ve hizmet modelleri üreten sosyal hizmetin, LGBTİ’ler için de hem bilgi hem de hizmet modelleri üretimine gereksinim bulunmaktadır. Cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği eşitsizliklerini azaltarak yok edecek ve LGBTİ’lerin doğrudan yaşadıkları sorunlara müdahale edecek bir sosyal hizmet yaklaşımıyla bu konudaki çalışmaların hızlandırılmasına ciddi ölçüde ihtiyaç bulunmaktadır.

“Bu temel ihtiyaç çerçevesinde; LGBTİ’lerle çeşitli alanlarda ve kurum ve kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet uzmanları için bu pratik uygulama yönergesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Eşcinsel, biseksüel ve translar, her birey veya çiftin yaşayabileceği genel sorunların yanı sıra, eşcinsel olmalarından kaynaklı ek güçlüklerle de karşılaşabilmektedirler. Eşcinsellerin mali sorunlar, iş-ev dengesini kurmadaki sıkıntılar, eşler arasındaki iletişim problemleri gibi genel sorunlarının yanı sıra açılma ile ilgili sorunlar, eşcinsel aileler için yasal danışmanlık ihtiyacı, çocuk vesayeti gibi konularda da özel gereksinimleri bulunmaktadır. Eşcinseller reddedilme, yanlış anlaşılma, baskı ve kınama ile karşılaşabilirler. Bu durum barınma, istihdam, sağlık bakımı, sosyal hizmetlere ulaşmalarını engelleyen bir ayrımcılık yaratmaktadır. Bu alanlarda yaşanan sorunlar LGBTİ’leri sosyal hizmetin potansiyel müracaatçısı yapar.

“Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans ve interseksler hayatın her alanında ciddi ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Devletin fail olduğu ihlaller dışında kalan alanda yaşanan ayrımcılık ve ihlallere karşı insan hakları hareketi içinde ne yazık ki bir ortaklaşma bulunmuyor. Bu durum insan hakları hareketi içinde ayrışmaya yol açtığı gibi ayrımcılıklara karşı mücadelede ilişkilenmeyi ve ortaklaşmayı engelleyebilmektedir.

Nefret ideolojisi olarak homofobik ayrımcılık!

“Homofobik ve transfobik ayrımcılığın şiddetle açık ilişkisi, ülkemizde LGBT bireylere yönelik ayrımcı şiddetin vardığı düzey göz önüne alındığında, homofobinin şiddetin özel bir türü olan nefret suçlarıyla ilişkili olarak ele alınması ve anlaşılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu da Ayrımcılık konusuna paralel olarak “nefret” ideolojisini yeniden yeniden tartışmaya açmayı zorunlu kılmaktadır.

“Haklarımız ihlal edilip, ayrımcılığa maruz kalırken nefretin hedefi haline getirildiğimiz gibi düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğümüz de engelleniyor. Bu engellenme halinin kendisi bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkıyor ve çoğu zaman insan hakları savunucuları olarak varlığımız bir tehdit olarak algılanabiliyor.

Birlikte özgürleşmek için ayrımcılıklara karşı ortak mücadele!

“Kaos GL olarak 1994’ten beri “Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir” şiarıyla ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çekiyor ve hep birlikte mücadele edersek ancak birlikte özgürleşeceğimizi belirtiyoruz.

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle “Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumu” organize ediyoruz. 2016 sempozyumun ana temasını Sosyal Hizmet olarak belirledik.

“Ayrımcılığı ve eşitsizliği üreten muhafazakâr politikalar tartışılacak. “LGBTİ’ler için sosyal politikalar nasıl inşa edilebilir? Sosyal hizmet uygulamalarında LGBTİ müracaatçılarla nasıl çalışılır?” sorularına odaklanacak, uluslararası iyi örnekleri aktarmaya çalışacağız.”

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum nedir?

LGBTİ’lerin hak mücadelesi ve sosyal haklar alanında Kaos GL Derneği tarafından düzenlenen Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ilki 2012’de düzenlendi.

Kaos GL 1994’ten beri “Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir” şiarıyla ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çekiyor ve birlikte mücadeleyi savunuyor.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”u organize eden Kaos GL Derneği, Eğitim, İstihdam, Sağlık, Barınma, Sosyal Hizmet alanlarında LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılıklara karşı sosyal hakları tartışmaya açıyor.

Sempozyum ile ilgili iletişim kurmak isteyenler egitim@kaosgl.org adresine mail atabilir.


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet
Nefret