14/10/2016 | Yazar: Kaos GL

Hangi kimlikler dönüşmeli, hangi sınırlar yeniden çizilmeli, hangi ihlallere direnilmeli? Bütün bu kavramlara, sorulara ve daha fazlasına kafa yoranlar için hakemli akademik dergi KaosQueer+ bir vaha!

Bedenin sınırlarından ülke sınırlarına: KaosQueer+ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Bedenin, ülkenin, dilin, disiplinlerin sınırları… Hangi kimlikler dönüşmeli, hangi sınırlar yeniden çizilmeli, hangi ihlallere direnilmeli? Bütün bu kavramlara, sorulara ve daha fazlasına kafa yoranlar için hakemli akademik dergi KaosQueer+ bir vaha!

Queer teoriyi LGBTİ’lere özgü bir kimlik politikası olmanın çok ötesine taşıyarak, teorileştirmenin kendisini sorgulamayı hedefleyen KaosQueer+ dört sayıdır okurla buluşuyor. İlk sayısında queer teoriye giriş yapan dergi ikinci sayısında “beden”, üçüncü sayısında “arzu” ve dördüncü sayısında “sınır” kavramlarını tartışmaya açtı.

Derginin “Sınır” sayısında disiplinlerin yarattığı sınırları göz ardı eden zamana, mekana, ekonomiye veya siyasete toplumsal cinsiyet, feminizm veya queer perspektifinden bakan, toplumsal cinsiyet veya queer çalışmalarının sınırlarını ortaya koyan, sorgulayan, yeniden kurgulayan çalışmalar yer alıyor.

“Hangi sınırlar yeniden çizilmeli?”

Derginin sunuş yazısında da belirtildiği üzere;

“Sınırlar, sınırlandırmalar, kuşatmalar, kapatılmalar, kamplar, kamplaşmalar, duvarlar, engeller, yasaklar, bölünmeler, karşıtlıklar, parçalanmalar, yıkımlar, ayrımcılıklar, dışlanmalar, ezilmeler, mevziler ve mevzi kayıpları... İçinde yaşadığımız dönemin siyasal ve sosyokültürel görünümünü belirleyen, ilişkileri, olayları, meseleleri anlama çabasının, anlamlı sözler söyleme yetisinin neredeyse bir sınıra ulaştığını saptadığımızda günü tanımlamak için elimizde yalnızca kelimeler kalmış gibi görünüyor.”

“Siyasalın kapanma noktasına geldiği, kapatılmış ve tükenmişlik hissiyatı ile boğuştuğumuz bu günlerde anlamı, sözü, eylemi, tahayyülü, yaşama ve bir arada olma arzusunu/istencini yeniden kurmak ve pratiğe dökmek nasıl mümkün olabilir? Sınırları aşmak, duvarları, engelleri yıkmak, karşıtlıkları karşılaşmalara çevirmek, yasakları kaldırmak, ilişkilenmek, ilişki kurmak hangi biçimlerde olabilir? Hangi sınırlar gereklidir, hangi yasalar savunulmalı, hangi kimlikler korunmalı, hangi temeller, prensipler vazgeçilmez olmalıdır? Hangi kimlikler dönüşmeli, hangi sınırlar yeniden çizilmeli, hangi ihlallere direnilmeli, hangi zeminde buluşulmalı, hangi dili konuşmalı, ne şekilde uzlaşmalı ve bir arada olunmalıdır?

Sınır sayısında kimler var?

Gülbanu Altunok ve Ayşe Uslu’nun editörlüğünü üstlendiği sınır sayısında Martin Manalansan'ın, Elizabeth Povinelli'nin, George Chauncey'in, Lucas Cassidy Crowford'un, Jusbir Puar'ın, Mustafa Demirtaş'ın, Susanne Luhmann'ın, Nilgün Tutal'ın, Nese Özgen'in, Emel Çoşkun, Gülkan Noir'in, İlke Cide'nin, Gonca Nebioğlu ve Şebnem Nazlı Karalı'nın çalışmaları yer alıyor.

*Queer Kesişmeler: Göç Çalışmalarında Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet/Martin F. Manalansan IV, Çeviren; Barış Yıldırım

*Cinselliği Ulus-Aşırı Düşünmek/Elizabeth A. Povinelli ve George Chauncey, Çeviren; Barış Yıldırım

*Organsız Transgender? Jeo-Duygulanımsal Bir Cinsiyet Değiştirme Teorisini Harekete Geçirmek/Lucas Cassidy Crawford, Çeviri; Barış Yıldırım

*Homo Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek/Jasbir Puar, Çeviren; Işık Ergüden

*Gilles Deleuze ve Félix Guattari: İçkin Bir Aksiyomatik Sistem Olarak Kapitalizm ve Sınırları/Mustafa Demirtaş

*“Queer Pedagojiyi Yerinden Oynatmak: “‘Güven alanı’ İllüzyonu”/Susanne Luhmann

*Julia Kristeva’dan Mehmet Erte’ye: Tiksinme, Gülme ve Şiddetle Yazmak/Nilgün Tutal

*Enez: Suyun Sınırında Kalakalmak/H. Neşe Özgen

*Sophie’nin Yolculuğu: Üç Ülke Aynı Hikaye/Emel Coşkun

*Bindir Bir: Sınır Aşımı Şarkısı/Gülkan ‘Noir’

*Julia Kristeva: Dilbilimci, Psikanalist ve Yazar/Özet ve Çeviri: Nilgün Tutal

*Gezgin Libido ve Histerik Beden - Hans Bellmer Kitap Eleştirisi/İlke Cide

*Tez Tanıtımları - Türkiye’de Sahnelenen Yerli Oyunlarda Transseksüellik ve Transfobi/Şebnem Nazlı Karalı

*Tez Tanıtımları - “Farklı Cinsiyet Kimliği Ve Cinsel Yönelimler İle Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişki”/Gonca Nebioğlu

KaosQ+ nedir?

KaosQ+ Dergisi 6 ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Makale niteliği taşıyan teori, araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra, güncel politik, sanat, bilim ve felsefe alanlarına dokunan yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açık. Her sayıda queer teori ve çalışmaları alanlarına temas kuran sosyal bilimler, interdisipliner ve transdisipliner alanlarda üretilmiş tezlerin tanıtımlarına da yer veriliyor. Derginin akademik yazım kuralları konusunda bilgi almak ve dergi hakkında genel bilgilere ulaşmak için web sitesi ziyaret edilebilir: http://www.kaos-q.com/anasayfa.php

Neden böyle bir dergi? Nasıl çıktı?

KaosQ+ projesi, Türkiye’de akademik anlamda henüz yeni sayılabilecek bir alana katkıda bulunmak için ortaya kondu. Bu dergi queer kavramının, yurt içinde ve yurt dışında teorik ve pratik alanlarda zaman içinde yaptığı sıçramaya ve aynı zamanda gelecekte bu alanla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek mikro politikalara temas etmeyi hedefliyor. Bu anlamda KaosQ+, queer teoriyi LGBTİ’lere özgü bir kimlik politikası olmanın çok ötesine taşıyarak, teorileştirmenin kendisini sorgulamanın peşinde olacak.

Queer teori ile iktidar, marjinallik, ayrıcalık ve normativiteyi tartışan/eleştiren diğer sosyal ve kültürel teoriler arasındaki ilişkilere ya da anlaşmazlık noktalarına odaklanmak derginin amaçları arasında. Bu nedenle, derginin içeriği, eleştirel ırk ve kimlik teorileri, antropoloji, Marksizm, Anarşizm, feminist teori, erkeklik çalışmaları, sakatlık çalışmaları, güncel sanat teorileri ve bu kavramın kapsamına düşen her türden felsefi ve politik metinle kesişiyor. Derginin uzun vadede amacı, statik bir queer tartışma alanı yaratmaktansa, bu alanın kendisinin de hem felsefi bir analiz metodu olarak hem de bir sosyal teori alanı olarak sorunsallaştırılabileceği ve yeni çözümlerle soru sorma biçimlerinin üretebileceği bir mecra yaratmak.

Nereden ulaşırım?

KaosQ+ dergisine birçok kitabevinden, online kitap sitelerinden ulaşabilir veya abone olabilirsiniz. Kaos GL Dergi yıllık abonelik 25 lira, Kaos Q+ 30 lira. İkisine birden abone olmak ise sadece ve sadece 50 TL. Abone olmak için abone@kaosgl.org adresine mail atmak yeterli.

Kitabevleri listesi ise şurada: http://www.kaos-q.com/iletisim.php

Ne zaman yayınlanıyor?

KaosQ+ Dergisi 6 ayda bir yayınlanıyor ve ilk sayısı Kasım 2014’te yayınlandı. Şimdiye kadar dört sayı okurla buluştu. http://www.kaos-q.com/arsiv.php

Kimler katkı sunabilir?

Queer teori ile titreşimde olabilecek soru ve sorunlarla, araştırma alanlarının kapsamı bakımından kesişen her türlü akademik çalışma derginin içeriğine katkıda bulunabilir. Bu teorinin sosyo-politik düşün ve eylem dünyasına eleştirel katkıları ve müdahale etme biçimlerine ilişkin betimsel ve somut tartışmalar sayıların ortak temalarından.

Derginin içeriksel bölümlenmesi uyarınca, 4 farklı alanda yazı gönderebilirsiniz:

I. Teoria

Bu bölümde teorileştirme çabalarına, eleştiri, değerlendirme, araştırma ve inceleme yazılarına yer verilecek.

II. Queer Çalışmaları

Bu bölümde queer çalışmalarıyla temasa girerek tartışan araştırma, inceleme ve değerlendirme yazılarına yer verilecektir. Teoria bölümünde sıralanan alanları queer perspektifle kesiştiren yazıların yanı sıra, aşağıda verilen listedeki konular da dahil edilebilir;

III. Queeresk

Bu bölümde güncel politik, sanat, felsefe ve bilim eksenli deneme yazılarına yer veriliyor.

IV. Tez Tanıtımları

Bu bölüm, bize ulaştırılan ve queer çalışmalarına örnek gösterilebilecek tez çalışmalarının tanıtımlarını içeriyor. Her yayım döneminde devam edecek bu bölüm, Türkiye’de hali hazırda bu alanda yapılan akademik çalışmalardan okuyucuları haberdar etmek amacıyla tasarlandı. Queer teori ve queer çalışmalar konusunda yapılacak yeni çalışmaları ve aynı zaman da tamamlanmış tezlerin geçmişe dönük arşivini de oluşturmak niyetinde.

İlgili haber:

Hakemli dergi KaosQ+ 4. sayısı çıktı: Sınır


Etiketler: insan hakları, eğitim
Nefret