06/06/2016 | Yazar: Kaos GL

CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, LGBTİ’lerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözülmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

CHP’li Sarıhan’dan LGBTİ’lerin sorunları için Meclis Araştırma Önergesi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, LGBTİ’lerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözülmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili Şenal Sarıhan, LGBTİ’lerin maruz kaldığı, toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve nefret suçunun tespiti ve çözüm önerilerinin uygulanması amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

Sarıhan önergede, “Ayrımcılık; kanunda yer alan dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce, din, felsefi inanç gibi nedenlerden birine dayanılarak, bir kişi ya da kişi grubuna, aynı ya da benzer konumda olduğu diğer kişilere göre keyfi olarak eşit davranmamak ya da onları mağdur etmek anlamına gelmektedir” dedi.

“LGBTİ’ler iş bulamıyor, eğitimden dışlanıyor, sağlıkta sorun yaşanıyor”

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne atıfta bulunan Sarıhan, “LGBTİ bireylerin ötekileştirildikleri, özel sektörde ve devlet kurumlarında iş bulamaz hale getirildikleri, eğitim alanında dışlandıkları, sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşadıkları gözlenmektedir” dedi ve ekledi:

“Hükümet her fırsatta insan haklarına saygıdan bahsediyor. Öyle ki, kendi politikalarında 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' anlayışında olduklarını söylüyorlar. Bugün geldiğimiz noktada toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık ve azınlıklara yönelik nefret söylemi, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTI) bireylerin haklarına yönelik saldırılar endişe verici durumdadır.”

“Cinsel kimliğini saklamayan çalışanlara yönelik ayrımcılık daha açık ve net biçimlerde yaşanmakta, bu genellikle ön yargılar, yorumlar, imalar şeklinde gerçekleşmektedir. Bu da bu bireyler açısından istihdam alanına tam ve etkin katılımı engelleyici ve mağdur edici olmaktadır. Ülkemizdeki işyerlerinin büyük çoğunluğunda LGBTİ çalışanları için ayrımcılığın olumsuz sonuçlarından koruyacak uygulamalar bulunmamaktadır.

“LGBTİ bireylerin haklarının güvence altına alınması için etkin ve yeterli düzenlemelerin yapılması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.”


Etiketler: yaşam, siyaset
Nefret