11/05/2020 | Yazar: Gözde Demirbilek

COVID-19 salgınıyla birlikte LGBTİ+’ların değişen ihtiyaçlarını veri hâline getirmek için başlatılan araştırmaları listeledik.

COVID-19 salgınında LGBTİ+’ların ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını LGBTİ+’ların hayatlarını barınma, istihdam ve kent hakkı alanlarında çeşitli yönlerden etkiliyor. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi geçtiğimiz hafta 30 kurum ve kuruluşun imzasıyla “COVID-19 Pandemisi Sürecinde LGBTİ+ Hakları” başlıklı talep metniyle Birleşmiş Milletler ’in COVID-19 sebebiyle LGBTİ+ ’ların tecrübe etmesinin muhtemel olduğu ayrımcılıklara ilişkin devletlere bu ayrımcılıkları önlemesi için yaptığı çağrıyı hatırlatarak devlet kurumlarına çağrıda bulundu.

Araştırmalar neler?

LGBTİ+ örgütleri salgın ile birlikte ihtiyaçları veri hâline getirmek ve çalışmaları düzenlemek için araştırmalar başlattı. Güncel araştırmalar şöyle:

“COVID-19 Salgınının Trans Bireylerin Sağlığına Etkileri” anketi

UKE Hamburg; Türkiye’den Pembe Hayat Derneği, Almanya’dan Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität ve Bundesverband Trans*, Rusya’dan Группа “FtM-Феникс” ve Belçika’dan Transgender Infopunt’un katılımıyla COVID-19 salgınının, trans kişilerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmaya başladı.

Araştırma kapsamında 16 yaş üzeri trans kişilerin katılabileceği “COVID-19 Salgınının Trans Bireylerin Sağlığına Etkileri” anketi Türkçe dahil olmak üzere 6 dilde katılıma açıldı.

Anketi buradan doldurarak araştırmaya katkıda bulunabilirsiniz.

“COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” araştırması

İzmir Genç LGBTİ+ Derneği, COVID-19 salgınından LGBTİ+ toplumunun nasıl etkilendiğine dair veri toplamak amacıyla anket çalışmasına başladı.

“COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” araştırmasından elde edilecek verilerle oluşacak raporun, LGBTİ+ kişilerin  ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik öneri oluşturacak bir biçimde karar alıcılara iletilmesi hedefleniyor.

Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanıyor. Katılım esnasında herhangi bir sebeple anketi doldurmayı bırakabilir ve çalışmadan ayrılabilirsiniz. Paylaştığınız bilgiler tamamen anonim olarak kalacak. Araştırmada isim, iletişim bilgisi veya adres gibi herhangi bir kişisel veri (kimliğiniz belirlenebileceği herhangi bir bilgi) talep edilmiyor. Çalışma sonucunda güvenilir veriler elde edebilmesi için yanıtlarınızın duygu ve düşüncelerinizi yansıtması ve bütün sorulara yanıt vermeniz önem taşıyor.

Genç LGBTİ+ Derneği’nin “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” araştırmasına buradan katılabilirsiniz.

“Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” anketi

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), "Pandemi Sürecinde LGBTİ+ların Sosyal Hizmetlere Erişimi" anketi başlattı.

Ankete verilen cevaplar analiz edilerek LGBTİ+'ların, pandemi sürecinde sosyal hizmetlere erişim deneyimleri raporlanacak ve konunun muhatabı olan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile paylaşılacak. Rapor, LGBTİ+'ların sosyal hizmetlere eşit erişimi için düzenlemelerin yapılması ve LGBTİ+’ları kapsayan sosyal hizmet modellerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

SPoD’un “Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” anketine katılmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, kent hakkı, sosyal hizmet
Nefret