16/07/2009 | Yazar: Kaos GL

‘Dilini çıkar’ projesi, Türkiye’de dilsiz ve isimsiz olarak yaşayanlara, sanatın eşitsizliğe karşı bir eylem ve ifade aracı olarak kullanılabileceğini göstermeyi/hatırlatmayı amaçlıyor.

‘Dilini çıkar’ projesi, Türkiye’de dilsiz ve isimsiz olarak yaşayanlara, sanatın eşitsizliğe karşı bir eylem ve ifade aracı olarak kullanılabileceğini göstermeyi/hatırlatmayı amaçlıyor.

‘Amacımız mesajımızdır’ diyen projenin ‘erroristler aranıyor!’ başlıklı çağrısı:
 
‘Dil çıkarmak, sadece evrensel bir itaatsizlik işareti değil, bundan ötede bir şeydir.
‘qwx- dilini çıkar’ aksiyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamakla birlikte, farklı kültürel ve etnik kimliklere sahip vatandaşları tek tipleştirmeyi hedefleyen politikaları karşısına alan bir sanat projesidir. İnternet üzerinden yürütülen online eylemin amacı ‘dilini gösteren’ insan fotoğraflarını bir araya getirerek, ‘tek dil, tek kültür’ anlayışına karşı kolektif bir direniş alanı yaratmaktır. 
 
Tek tipleştirme politikasına karşı çıkan ve karşı yaşayan özneler, Türkiye toplumu içinde hain olarak konumlandırılmış ve hatta bunun ötesinde öcüleştirilmiştirler. Bu öcüleştirme sözcüğü, sadece ötekinin kimliğine dair politik ve tarihsel algıyı biçimlendiren masalsı bir söz sanatı olarak anlaşılmasın. Öcüleştirme, günlük hayat içinde, bilinmeyen, anlaşılmayan ve dolayısıyla korkulanı somutlaştırarak ifade etmeye yarayan bir araçtır.
 
Dil çıkarmak, iktidarın, 'öteki'nde görmeyi beklediği itaatkâr ve güler yüzlü ifadeyi deforme eder. Dil çıkaran surat, kabul gören iletişim kodlarını kırar ve iktidara itaatsizlik gösterir. 
Ancak bunun da ötesinde, dil çıkarmak, öcüleştirilen ötekinin, kendisine atfedilen imajı önce sahiplenip sonra da tersine çevirerek, içindeki ötekiyi görünür kılmak ve kendini dillendirmek için kullandığı bir araçtır.
 
Aracımız mesajımızdır!
 
Bu proje, dil çıkarmanın itaatsizliğe karşılık gelen evrensel anlamını, kendini Türk olarak tanımlamayan ve ana dili Türkçe olmayan öznelerin, farklılıklarıyla kabul edilme ve kendi ana dillerinde eğitim alma talepleriyle birleştirmeyi amaçlıyor. 
 
Projemiz, Türkiye’de dilsiz ve isimsiz olarak yaşayanlara, sanatın eşitsizliğe karşı bir eylem ve ifade aracı olarak kullanılabileceğini göstermeyi/hatırlatmayı amaçlıyor.’
 


Etiketler: kültür sanat
Nefret