30/04/2009 | Yazar: Selçuk Candansayar

4. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmaya az kaldı! Buluşuyoruz, bekliyoruz... Selçuk Candansayar 

Homofobi Karşıtı Buluşma’ya katılıyorum; çünkü... Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

4. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmaya az kaldı!
Buluşuyoruz, bekliyoruz...

Selçuk Candansayar 

‘Homofobi Karşıtı Buluşma’ya katılıyorum; çünkü özgürlük için mücadele hayatın her alanında, her noktasında durmadan sürdürülmesi gereken bir eylemlilik. İktidar, ezerken baskı altına aldıkları arasında türev iktidar ilişkileri üreterek kendi iktidarını sağlamlaştırıyor. Her ezilen bir başkasını kendisi ezerek, iktidar ilişkisini bir kez daha yineliyor.
 
Erkek-kadın, baba-evlat, öğretmen-öğrenci, doktor-hasta vb. çok sayıda iktidar ilişkisi biteviye kendisini yineleyerek toplumda iktidarın; doğal, kaçınılmaz ve ebedi bir süreç olduğu yanılsamasını yaratıyor. Bu yanılsama sanki herkesin sadece kendisini ezenle mücadele etmesinin yeterli olabileceği düşüncelerine neden oluyor. Oysa nerede bir ezilen varsa, orada aslında tüm ezilenler tahakküm altındadır ilkesinin yerleşmesi gerekli.’
 
Aykan Erdemir
 
‘Buluşma’ya katılıyorum çünkü; nefret söylemleriyle hayatın her alanında mücadele etmek şart. Nefretin önünü kesmeden de şiddeti durdurmak olanaklı değil. Nefrete ve şiddete kayıtsız kalmaksa, suça ortak olmanın bir diğer hali...’
 
Melek Göregenli
 
"Homofobi Karşıtı Buluşma'ya katılıyorum, çünkü homofobinin, mağdurları kim ve içerikleri ne olursa olsun her tür adaletsizlik, eşitsizlik ve şiddete eşlik eden, onları besleyen başlıca ideolojilerden biri olduğunu düşünüyorum. Homofobinin olduğu bir dünyada hiç birimiz mutlu olamayız ve hiç bir şey iyi ve adil olamaz. Buluşarak, her yıl biraz daha özgürleştiğimizi düşünüyorum; adalet ve eşitlik için bir umut daha oluşturduğumuzu... Ve kendimi daha az yalnız hissetmek için buradayım."
 
Kürşad Kahramanoğlu
 
‘Homofobi bir toplumu vurabilecek en sinsi kanser türüdür. Homofobi karşıtı buluşmaya katılıyorum; çünkü bir ülkenin bütün insan hakları sorunlarını çözsek bile, "homofobi" varsa o ülkede insan hakları hala yok demektir. Kanserle savaşmalıyız.’
 
Müge Atala
 
‘... çünkü - bir şairimizin de keskin gözleminde ifade bulduğu gibi - "i***" dendiğinde kızıp, s****diğinde aldırmayacak kadar ikiyüzlülük sergileyen bir insanlar topluluğuna sevgisini korkmadan, dürüstçe yaşayabilme ve ifade edebilme denen olgunun ne olduğunun hatırlatılması gerekiyor; homofobi karşıtı buluşmanın sağladığı sayısız olanaklardan biri de bu.’
 
Bawer Çakır
 
‘Homofobi Karşıtı Buluşma, çünkü; Türkiye'de LGBTT'lere yönelik ayrımcı uygulamalara karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak bayrağı en yükseğe çıkardığımız iki organizasyondan birinde olmak bana direnme ve mücadele gücü veriyor. Çünkü ülkenin çeşitli şehir, il, ilçe ve köylerinden insanların bir araya geldiği buluşmadan evime her döndüğümde 'benim yalnız ve yanlış olduğuma' inanlara NANİK yapmak için yeterince çok ve haklı nedenim oluyor.’
 
Hale Bolak Boratav
 
‘Buluşma’ya katılıyorum; çünkü heteroseksist sistemin ve onun beslediği homofobinin ciddi bir ayırımcılık örneği olduğunu düşünüyorum ve bir sosyal psikolog olarak, kimsenin cinsel yönelimi nedeni ile dışlanmaması, farklı cinsel kimliklerin ise olumlanması için yapılan mücadeleyi desteklemem gerektiğine inanıyorum.’

Güzin Yamaner
‘KAOS GL, "Homofobi Karşıtı Buluşma"yı insani değerler sistemi gereği saygı duyulacak bir çaba ve titizlikle sürdüren, ülkenin en önemli sivil inisiyatiflerinden biridir. Bireysel hak ihlalinin önündeki en çetrefilli meselelerden birini gündemde tutan KAOS GL inisiyatifi, aynı zamanda toplumsal barışın önündeki en derin engeli de tartışmaya açmaktadır.
 
Bu bireysel hak ihlallerini ve toplumsal barışın önüne dizilen engelleri yaratanlar; kuşkusuz eşcinselliğe karşı kemikleşmiş olan toplumsal önyargılar, kanunlar ve insan haklarından vicdanî olarak uzaklaşmış olan kendi-merkezli bireysel ve kamu algılarıdır. Bu nedenle de, "eşcinsellerin kurtuluşu, heteroseksüelleri de özgürleştirecektir" düşüncesiyle, toplumsal barışın en önemli temellerinden birini inşa etmeye çalışan KAOS GL gibi sivil oluşumların, bu tür buluşmaları düzenlemeleri, misyonları gereği zorunludur.
 
Kendisini, cinsiyet temelinde eşit paylaşımlı bir insan hakları sistemi içinde görmek isteyen her bireyin de bu tür buluşmalara destek vermesi gerekir.
 
Benim, bu buluşmanın yapılması, sürdürülmesi ve benim de içinde bulunmam yolundaki gerekçem ise; toprağı, denizleri, gökyüzünü ve bunların üstündeki, içindeki her canlı organizmayı kendi mantığına göre sahiplenen güç sistemlerine karşı bireysel ve toplumsal kimliğimle muhalefet etme, tüm cinsiyet temelli ayrımlara karşı direnme yükümlülüğümle ilişkilidir.’
 
Nilgün Toker
 
‘Buluşma’ya katılıyorum; çünkü insan hakları mücadelesinin en önemli hattını oluşturan ayrımcılıkla mücadeleyi kuramsal zeminlerde düşünürken yaşamla ilişki kurmamı sağlıyor; ya da daha doğrusu bu deneyimler bana pratiğin teori olduğunu bir kere daha gösteriyor.’
 
Ömer Türkeş
 
‘Katlıyorum; çünkü insan hakları mücadelesinin her parçası bu mücadelenin kendisidir.’
 
Gülnur Acar Savran
 
‘"Homofobi Karşıtı Buluşma’ya katılıyorum, çünkü feministim: Homofobinin, erkek egemenliğinin en güçlü payandalarından biri olduğunu ve dünyayı LGBTT insanlar ötesinde bütün kadınlara da dar ettiğini düşünüyorum...’
 
 
Nevin Özgür
 
‘Buluşma’ya katılıyorum; çünkü 365 günün en azından 17 gününü en az iki-yüzlü ve en az iki-hayatlı halimle geçirmek istiyorum.’ 


Etiketler: yaşam
Nefret