08/12/2016 | Yazar: Kaos GL

Homofobi ve Transfobiye Karşı Bölgesel Ağ, Ankara’da yedinci kez buluştu.

Homofobi ve Transfobiye Karşı Bölgesel Ağ altıncı yılında! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Homofobi ve Transfobiye Karşı Bölgesel Ağ, Ankara’da yedinci kez buluştu. Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya’nın yanı sıra Türkiye’den 8 şehirden LGBTİ aktivistleri homofobi ve transfobiye karşı bölgesel dayanışmanın yollarını tartıştı.

Kaos GL Derneği’nin sekretaryasını yürüttüğü Homofobi ve Transfobiye Karşı Bölgesel Ağ’ın yedinci buluşması bugün Ankara’da yapıldı.

5. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum ile birlikte yapılan Bölgesel Ağ toplantısının açılışını Kaos GL’den Hakan Özkan yaptı. Bölgesel Ağ’ın Kuzey Afrika, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar’da kurumsallaşan homofobi ve transfobiye karşı kurulduğunu hatırlatan Özkan, ERA-LGBTİ Eşit Haklar Derneği’nin kuruluş sürecini aktardı.

Toplantıya Bosna Hersek, Sırbistan Belgrat, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya Üsküp’ten LGBTİ aktivistlerinin yanı sıra Türkiye’den Kocaeli, Trabzon, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Antakya’dan KaosGL.org gönüllü muhabirleri ve LGBTİ aktivistleri katıldı.

Türkiye: Yasak, baskı, tehditlere rağmen mücadele

Kaos GL’den Yıldız Tar, Türkiye’deki durumu anlattı. 2016 yılının LGBTİ’ler açısından zor ve insan hakları ihlalleri ile geçen bir yıl olduğunu hatırlatan Tar; IŞİD’in Kaos GL’yi hedef alacağına dair belge, 17 Mayıs ve Onur Yürüyüşleri’nin yasaklanması, polis saldırısı, OHAL süreci ile birlikte LGBTİ’lere dönük hak ihlallerinin artmasından bahsetti. Derneklerin kapatıldığını söyleyen Tar, “Henüz LGBTİ derneklerine dönük böyle bir uygulama yok ama bu tehdit altında homofobi ve transfobi karşıtı mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Makedonya: Siyasi kriz ortamında LGBTİ hakları

Makedonya LGBT Destek Merkezi’nden Biljana Ginova ülkesindeki durumu, “Politik çatışmaların yoğun olduğu bir kriz sürecinden geçiyor. Aktivistler olarak muhalif siyasetçiler üzerindeki etkimizi arttırmaya çalışıyoruz” ifadeleriyle anlattı. Makedonya’da trans kadınlara karşı şiddetin genelde polisten geldiğini vurgulayan Ginova, sosyal hizmet uzmanları ile çalışarak homofobi ve transfobiyle mücadele ettiklerini söyledi. Ginova, siyasi kriz ortamında LGBTİ haklarını savunmanın zorluklarını aktardı.

Ayrımcılık Karşıtı Komisyon’un yasalarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı maddeler olmadığı için öznel davrandığını söyleyen Ginova, “Komisyon canı isterse LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığı kabul ediyor, istemezse etmiyor. Eşcinselliğin hastalık olduğunu iddia eden bir kitabı şikayet ettiğimizde ifade özgürlüğü olarak değerlendirmişti” şeklinde konuştu.

Bosna-Hersek: Yasa var, uygulama yok

Bosna-Hersek CURE Vakfı’ndan Marija Vuletić, bu yıl ayrımcılık karşıtı yasalara cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini ekleyen ilk güneydoğu Avrupa ülkesi olduklarını söyledi. Uygulamada Bosna-Hersek’in komşu ülkelerden farklı olmadığını belirten Vuletić, “Kanunu hayata geçirecek kişiler polisler ve bu kişilerin eğitimini öncelik olarak alıyoruz çünkü kanun henüz hayata geçmiş, uygulama imkanı bulmuş değil” dedi.

Arnavutluk: LGBTİ’ler gizlenmek zorunda kalıyor

Arnavutluk LGBTİ Sığınma Evi’nden Marsida Cela, Arnavutluk’taki LGBTİ’lerin gizli yaşamak zorunda kaldığını belirterek; “Toplumsal kabul ve açılmak birbiriyle çok yakından ilişkili. Arnavutluk’taki LGBTİ’ler ‘yeraltında’ yaşıyor” ifadelerini kullandı. Toplumsal kabulün yanı sıra siyasi irade ile ilgili de sorunlar yaşandığını belirten Cela, “Siyasetçiler bu konuda konuşabilse toplumsal kabul de hızlanacak ancak oy kaygısıyla bunu yapmaktan kaçınıyorlar. Ortada bir kısır döngü var” dedi.

Sırbistan: İnterseksleri de içeren cinsiyet kimliği mevzuatı

Sırbistan Trans ve İnterseks Servisleri’nden Kristian Randejlovic, ayrımcılık kanunun yanı sıra interseksleri de kapsayacak şekilde cinsiyet kimliğine ilişkin mevzuatın olduğunu söyledi. Üç yıldır polisle farklı eğitimler yaptıklarını belirten Randejlovic, “Translarla ilgili nasıl haberler yapılabileceğine ilişkin rehberler hazırlıyoruz. Spor ve translara ilişkin yayınlar üretiyoruz” şeklinde konuştu. Sırbistan’da translara dönük şiddet ve suçlara ilişkin yeni örgütlerin kurulduğunu söyleyen Randejlovic, Sırbistan’da film festivallerinden farklı kültürel etkinliklere LGBTİ’lerle ilgili çalışmaları anlattı.

Belgrat’taki onur yürüyüşünü anlatan Randejlovic, “Transların yaşadığı sorunlarla ilgili spesifik olarak neler yapılabileceğine ilişkin yeni fikirlerimiz var. Çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa Trans Sağlık Örgütü’nün buluşmasına ev sahipliği yapacağız” dedi. İntersekslerin hâlâ en az görünen kişiler olduğunu vurgulayan Randejlovic, sundukları hizmetleri anlattı.

Karadağ: Sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliği büyük sorun

Karadağ Juventas oluşumundan Ivana Vujovic ise sosyal hizmet uzmanları için kapasite geliştirme eğitimleri yaptıklarını, rehberler hazırladıklarını söyledi. Merkezlerinde psiko-sosyal danışmanlık verdiklerini vurgulayan Vujovic, “Bölgesel sorunlarımız çok benzer, kapasitelerimiz sınırlı ve yapmamız gereken çok şey var. Temel sorunlarımızdan biri sunduğumuz hizmetlerin sürdürülebilirliği” dedi.

Kosova: Mevzuat ile gerçeklik çok farklı

Kosova’dan ve ERA-LGBTİ Eşit Haklar Derneği’nden Dragana Todorovic Kosova’da yasaların ileri olduğunu ama yaşanan gerçekliğin başka olduğunu belirtti. Yaptıkları bir araştırmaya göre Kosova’da nefret suçlarının çok yüksek oranda olduğunu söyledi. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında yürüyüş yaptıklarını ve Kosova Cumhurbaşkanı’nın da katıldığını hatırlatan Todorovic, “17 Mayıs, görünürlüğün artması için çok önemli bir köşe taşıydı” ifadelerini kullandı.

Todorovic konuşmasının devamında ERA-LGBTİ Eşit Haklar Derneği'nin çalışmalarını aktardı:

“ERA, Batı Balkanlar ve Türkiye bölgesindeki 9 ülkeden LGBTİ örgütlerinin 10 yılı aşkın dayanışma ve ağ oluşturma faaliyetlerinin bir sonucu.”

*Bu etkinlik, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın (SİDA) desteği ile düzenlenmektedir. Bu, etkinlik içeriğinin SIDA’nın resmî görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Bölgesel Ağ 2015 toplantı haberi için tıklayınız.


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret