05/11/2008 | Yazar: İsmail Alacaoğlu

ILGA-Avrupa konferansında çalışma eşitliği ve çeşitlilik Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Viyana’daki konferansın üçüncü gününde İsveç, İngiltere, Hollanda gibi sendikaların güçlü olduğu ülkelerde, sendikalar içerisinde oluşturulan LGBT gruplarının çalışma hayatına ilişkin haklarına erişmekte LGBT bireylere sağladığı katkılılara ve sendikalar içerisinde bu LGBT oluşumlarının önemi ele alındı.

KAOS GL – 05/11/2008

İsmail Alacaoğlu - Viyana

Toplantının üçüncü günü yine eş zamanlı dört workshop ile başladı. Bunlardan en ilgi çekici olanı ‘çalışma eşitliği’ başlığını taşıyan workshoptı. Burada çalışma hayatı üzerine deneyimler aktarıldı sunumu yapanlar tarafından. İsveç, İngiltere, Hollanda gibi sendikaların güçlü olduğu ülkelerde, sendikalar içerisinde oluşturulan LGBT gruplarının çalışma hayatına ilişkin haklarına erişmekte LGBT bireylere sağladığı katkılılara ve sendikalar içerisinde bu LGBT oluşumlarının önemini aktardılar. İsveç’teki en büyük üç sendikanın içerisinde güçlü LGBT oluşumların başlama sürecine değinildi ve aslında dışarıdan bir talepten çok içeriden gelen, sendikanın içerisinden gelen dinamiklerle bu oluşumların harekete geçirilebildiği üzerinde duruldu. Çünkü henüz sendikalar içerisinde bu oluşumlar yokken, RFSL tarafından yapılan direkt sendikalar üzerinde lobi yapılmasından çok sendika üyelerinin taleplerinin artması sonucu bu oluşumların hayata geçtiğinin altını çizdiler. Bundan dolayı henüz sendikaların içerisinde LGBT oluşumlarının olmadığı ülkelerdeki LGBT örgütlerinin sendika üyelerine yönelik bilinçlendirme ve cesaretlendirme yönünde çalışmalar yapmaları gerektiğinin altı çizildi. Sendikaların en temel işlevlerini bile yerine getiremediği Türkiye’de sendikalar içerisinde yer alacak LGBT gruplarının kurulması, kurulsa da işlevlerini yerine getirebilmesi oldukça zaman alacağa benziyor.

Öğleden sonra ise LGBT organizasyonlarında çeşitlilik kültürü üzerine tartışılırken daha çok ILGA-Avrupa’nın üye organizasyonlarının çeşitliliğe bakışı ve daha çok üyelerin ILGA-Avrupa’yı nasıl gördüğü konusu tartışıldı. Workshop’a katılan organizasyon temsilcilerinin genelinde henüz tam bir çeşitlilik kültürünün yerleşemediği ortaya çıktı. Çeşitlilik, organizasyonun herkese açık olabilmesi, dili, dini, ırkı, bedensel özrü, cinsiyeti gözetilmeksizin her bireyin karar mekanizmasında yer alabilme anlayışını benimsiyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde özellikle Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin LGBT organizasyonlarda kendilerini var edemedikleri ya da örgütün diğer üyeleri tarafından önyargıyla karşılandıkları için LGBT örgütlere gelmeye başlasalar bile bir süre sonra uzaklaştıkları üzerine duruldu. Burada hemen bana ilginç gelen bir notu paylaşmak isterim sizinle. ILGA-Avrupa konferansının hemen ardından başlayacak ILGA Dünya konferansının konukları cumartesi günü gelmeye başladığında fark ettiğim bir detay. ILGA Avrupa’ya 37 ülkeden gelen 200’e yakın temsilci arasında bir tane dahi Avrupa’da yerleşik Afrika kökenli katılımcı yoktu. Bu da sanırım Avrupalı LGBT örgütlerinin çeşitliliğin en temel taşlarından biri olan ırk çeşitliliğini gerçekleştirmede çok da başarılı olmadıklarının göstergesi.

Toplantının son gününde de ILGA-Avrupa’nın yönetim kurulunda yer alacak 10 kişinin seçimi vardı. Yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulunda Gürcistan’dan bir üye de seçildi. ILGA-Avrupa değerlendirmesi yapıldı.

Bir sonraki ILGA-Avrupa konferansının gerçekleştirileceği yer Malta, 2010 yılında içinse tek bir aday şehir vardı, Hollanda’nın Hague şehri.

ILGA- Avrupa vizyonunu geliştirmek ve çeşitlilik kültürünü yerleştirebilmek için bir danışmanlık firmasıyla çalışmaya başlamış. Bu sene ayrıca yeni bir misyon geliştirmişler ‘öğrenen örgüt’ olmak üzere. Ancak danışmanlık aldıkları şirketinin bakış açısı çok Amerikanvari ve çok şirket havası kokuyor. Umarım ILGA- Avrupa’ya kendisinin aslında bir sivil toplum kuruluşu olduğunu unutturmaz.

[[ILGA-Avrupa Viyana Konferansında 2. Gün]]

[[ILGA-Avrupa Viyana’da birinci gün]]

[[ILGA-Avrupa Konferansı başladı]]

Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret