01/11/2008 | Yazar: İsmail Alacaoğlu

ILGA-Avrupa Viyana Konferansında 2. Gün Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Viyana’da ikinci günde, LGBT konusunda kendi doğumuza bakışımızı da tartışmaya açtığımız sunum sırasında İtalyan katılımcılar LGBT alanında Türkiye ile aynı sorunlara sahip olduklarının altını çizdiler. Görünürlük probleminin kendi ülkelerinde de olduğunu belirtirlerken, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmanın bu görünürlüğü arttıracağını, ayrıca aileye yönelik çalışmaların yapılmasının önemini belirttiler. İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden gelen katılımcılar ise İslam ülkesi olan ülkelere önyargıların arttığını ve bunun doğu batı ayrımını güçlendirdiğini belirttiler.

KAOS GL – 01/11/2008

İsmail Alacaoğlu – Viyana

Konferansın ikinci günü eş zamanlı dört atölye ile başladı.

Öğleden önceki ikinci oturumunun eş zamanlı beş atölyesinden biri de Lambda’dan Öner ile birlikte hazırladığımız ‘Türkiye’deki mevcut durum ve doğuya bakışımız’ isimli atölye çalışmasıydı. Atölye 21 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Türkiye’deki mevcut durumu bildiri şeklinde vermek yerine katılımcılardan Türkiye’de LGBT hareketinin önündeki engeller hakkında fikir yürütmelerini istedik. Ortaya çıkan sonuç Avrupalının zihnindeki Türkiye idi.

Ortaya çıkan bu tablonun güzel yanı, biz Türkiye’deki engelleri sıralasaydık da aşağı yukarı aynı tabloya sahip olacağımızdı. Transeksüellere ve eşcinsellere yönelik şiddet, yasal korumanın eksikliği, ahlak, görünürlük sorunu, örgütlenme önündeki engeller sıraladıkları sorunlardan bazılarıydı. Sonrasında bu tablodan hareketle Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi verdik katılımcılara.

LGBT konusunda kendi doğumuza bakışımızı da tartışmaya açtığımız sunum sırasında İtalyan katılımcılar LGBT alanında Türkiye ile aynı sorunlara sahip olduklarının altını çizdiler. Görünürlük probleminin kendi ülkelerinde de olduğunu belirtirlerken, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmanın bu görünürlüğü arttıracağını, ayrıca aileye yönelik çalışmaların yapılmasının önemini belirttiler. İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden gelen katılımcılar ise İslam ülkesi olan ülkelere önyargıların arttığını ve bunun doğu batı ayrımını güçlendirdiğini belirttiler.

ILGA-Europe’da Türkiye’den sorumlu Aija Salo’nun ayrılmasıyla göreve seçilen Lilit ile yaptığımız toplantıda kendisine ilerideki çalışmalarında yardımcı olması için Türkiye’deki durum hakkında bilgi aktardık.

Kaos GL Dergisinin ‘Pornografi’ sayısının toplatılması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açacağımız davanın dosyasının hazırlanmasında bize yardımcı olan İngiliz avukatlarla da tanışma fırsatı buldum. Eryaman davası ile ilgili bilgi aktarımında bulunduğum kısa bir toplantı gerçekleştirdik.Öğleden sonra Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiseri Thommas Hammerberg, Denver Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümünden Jack Donnelly ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Cinsiyet Eşitliği birim başkanı Madeleine Rees’in katılımıyla gerçekleşen ‘LGBT haklarının ulusal ve uluslararası alanda desteklenmesi’ başlıklı bir oturum gerçekleşti. Bu oturumda, Hükümetlerin, ombudsmanların LGBT bireylerin insan haklarını destekleyen önerilerini ulusal ve uluslararası bazda nasıl uygulamaya koyacakları ve sosyal ve politik engellerin nasıl eşit hale getirileceği konusu tartışıldı.

Thommas Hammerberg Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bölgedeki insan hakları gelişmelerini inceliyor ve takip ediyor. 2007 yılında Ankara’da gerçekleştirilen ve Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi almak için insan hakları örgütlerinin davet edildiği bir toplantıda Kaos GL’yi temsilen Hukuk Sekreteri Yasemin Öz ile birlikte bulunmuştum. LGBT topluluğunun yaşadığı gerek yasal gerekse sosyal problemler hakkında bilgi vermiştik. Hemen akabinde Avrupa Konseyi’nin merkezinin bulunduğu Strasbourg’a davet edilmiş ve ‘insan hakları savunucularının desteklenmesi ve korunması’ başlıklı toplantıya katılmıştık. Bu toplantı Ankara’da gerçekleşen toplantının devamı niteliğindeydi. Türkiye’nin de Dışişleri düzeyinde katıldığı toplantıda LGBT haklarını konuşma fırsatı bulmuştuk.

ILGA-Avrupa’nın ikinci gününde gerçekleşen bu toplantıda da Thommas Hammerberg İnsan Hakları Komiserliğinin yoğun bir şekilde yaptığı çalışmalardan ve lobilerden bahsetti. Hammerberg, LGBT bireylerin açılmalarının aslında çok önemli olduğunu, bunun desteklenmesi gerektiğini belirtti. Yasal değişikliklerin gerçekleşebilmesi için bireysel katkının da azımsanmayacak önemde olduğunu belirtti.

Gün, ILGA-Avrupa’nın yeni yönetim kurulu adaylarının yaptıkları konuşmalarla son buldu.

Konuyla ilgili haberler:

http://www.kaosgl.org/node/2104

http://www.kaosgl.org/node/2105


Etiketler: yaşam, dünyadan
Nefret