02/06/2011 | Yazar: Gülistan Aydoğdu

Kadın bakanlığı ve kadın statüsü sorunları genel müdürlüğü kaldırılıyor mu? “Mektup yazdık, randevu istedik, basın yoluyla seslendik, hiçbir

Kadınlardan Başbakana Mektup ve İmza Kampanyası Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Kadın bakanlığı ve kadın statüsü sorunları genel müdürlüğü kaldırılıyor mu?
“Mektup yazdık, randevu istedik, basın yoluyla seslendik, hiçbir yanıt ve açıklama alamadık. Tırnaklarımızla kazıyıp edindiklerimizin sessizce yok edildiği sabahlara uyanmak istemiyoruz!” diyor kadın örgütleri.
 
1990 Yılında Çalışma Bakanlığı’na bağlı alt birim olarak kurulan. Adı Kadın Ve Aileden Sorumlu Müdürlük olan, kadınların mücadeleleri sonucunda, 1991 yılında başbakanlığa bağlanan ve ismi Kadının Sorunları Ve Statüsü Genel Müdürlüğü  ( KSGM) olarak çalışmalarını sürdüren kurumun varlığına son verilmeye çalışılıyor.
 
Kadın örgütleri, Başbakan’a hiçbir şekilde ulaşamadıklarını, randevu taleplerine karşılık verilmediğini ve bu nedenle de Başbakan’a açık mektup yazdıklarını belirttiler. Türkiye’de çalışan birçok kadın örgütünün imzası bulunan metin bugün basına verildi:
 
Sayın Başbakan,
 
Kadın Bakanlığı ve Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü (KSGM) kaldırılıyor mu?
Türkiye’de, kadın ve aileden “sorumlu” Devlet Bakanlığı (1991) ve Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM, 1990) kadın hareketinin yıllarca süren mücadelesi sonucunda oluşturulmuş, kadınların hayatın tüm alanlarına tam ve eşit katılımını sağlamakla görevli çok önemli resmi mekanizmalardır.
1990 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan (ve o dönemki adı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) olan) müdürlük, kadın örgütlerinin talebi ve mücadelesi sonucunda, Çalışma Bakanlığı altında bir “alt kurum” olmaktan çıkarılarak doğrudan Başbakanlığa bağlandı. Yine kadın hareketinin çabaları ve taleplerine cevaben ancak 14 yıl sonra, 2004 yılında bir teşkilat yasasına sahip oldu.
Bir ülkede kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının en önemli ön koşullarından biri, bu konuyla ilgili kurumun, devletin en üst düzey karar mekanizmalarında yer almasıdır. Kadın örgütleri yıllardır ülkedeki kadın-erkek eşitsizliği sorununu çözmeye yönelik, Hükümetin tüm bakanlıkları ve devletin tüm kurumları arasında bir koordinatör işlevi taşıyacak, icracı bir kadın bakanlığı kurulmasını talep ettiler. Ancak bu talebe sahip çıkan ve bunu gerçekleştirme niyetinde olan bir siyasi irade bugüne kadar olmadı.
Geçtiğimiz günlerde, hükümetin yapısında köklü değişiklikler yapmak için çıkarılan 6223 Sayılı Yetki Kanunu ile Kadın Bakanlığının bir tür “Sosyal Hizmetler Bakanlığı”, KSGM’nin ise, “Kadın ve Aile Genel Müdürlüğü”ne dönüştürüleceği konusunda duyumlar almaktayız.   Kadın örgütleri olarak bu konuda sürecin şeffaf bir biçimde işlememesinden rahatsızlık duymaktayız. Hükümetin bu doğrultudaki plan ve programlarına dair bilgilendirme ve görüş paylaşımı yapmaması ve dolayısıyla bilgilerin ancak duyumlarla sınırlı kalması da kaygımızı artırmaktadır. Kuruluş amacı kadının ‘birey’ olması ilkesine dayanan KSGM’nin yapısının güçlendirilerek ve Kadından sorumlu bir icra bakanlığı kurularak bu çerçevede daha etkin bir şekilde görev yapması beklenirken, aile ya da sosyal yardım merkezli politikaların esas alındığı yapıların içine çekilmesi kabul edilemez. Kadın hak ve özgürlükleri mücadelesi veren kadın örgütleri olarak bu türden girişimlerin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz.
Bu doğrultuda, KSGM teşkilat yapısı üzerinde ne türden tasarruflar yapılmakta olduğunun acil olarak kadın örgütleri ve kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. Yapılan çalışmaların Türkiye’de kadın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinde yıllardır emek veren, büyük rol oynayan kadın örgütlerinin görüşlerine açılması ve bu görüşler doğrultusunda yapılanması gerektiğini önemle ve ivedilikle dikkate getirmek istiyoruz. Kadınlar lehine sonuçlar yaratması beklenen bir yapılanmaya dair böylesi önemli bir değişikliğin konunun esas taraflarını ve onların görüşlerini dışarıda bırakarak gerçekleştirilemeyeceğini biliyoruz. Bu konuda acilen gerekli açıklamaların yapılmasını ve işbirliğinin oluşturulmasını bekliyoruz.
Saygılarımızla,
 
Adana Kadın Danışma Merkezi (AKDAM)
Adana Kadın Kuruluşları Birliği
Adıyaman Kahta Kadın Derneği
AMARGİ
Anayasa Kadın Platformu
Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
CEDAW Türkiye Sekreteryası
Çanakkale ELDER-Kadın Danışma Merkezi
ÇEKEVİzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği
Çukurova Kadın Platformu – Adana
Eveksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
Evkad - Adana
Femin & art
Filmmor Kadın Kooperatifi
Haklı Kadın Platformu
İris Eşitlik Gözlem Grubu
İŞTAR
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
KADAV Kadınlarla Dayanışma Vakfı
KA.DER Genel Merkez
KA.DER Adana Şubesi
KA.DER Ankara Şubesi
KA.DER Bursa Şubesi
KA.DER Eskişehir Şubesi
KA.DER Kadıköy Şubesi
KA.DER Samsun Şubesi
Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Partisi Girişimi
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
Kadın Yazarlar Derneği
KAMER Vakfı
KAOS GL
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
Karataş Kadın Derneği - Adana
KAZETE Bağımsız Kadın Gazetesi
KEİG Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu
KEFA Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar
Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
Kozadan İpeğe Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi
Marmara Grubu Vakfı
Mersin Bağımsız Kadın Derneği
Mersin KA.DER Temsilciliği
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
MUĞLA KADIN DAYANIŞMA GRUBU
Muş Kadın Derneği – MUKADDER
Selis – Diyarbakır
Selis - Ergani
Silvan Belediyesi Meya Kadın Merkezi
SODEV
Söke Kadın Sığınmaevi Derneği
S.S. Akdeniz Kadın Kültür İşletme Kooperatifleri Birliği
Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezi Derneği
TCK Kadın Platformu
Türkiye Homenet Çözüm Ortakları
Türk Kadınlar Birliği
Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi
Van Kadın Derneği (VAKAD)
Van Saray Kadın Derneği
Yaka Koop.
Yaşlılarla Dayanışma Derneği
Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği
 
Kadınlar İmza Topluyor
Bakanlar Kurulu'nun her an kadın bakanlığını kaldırabileceği duyumları üzerine, Eşitlik ve Mekanizmaları Kadın Platformu bu girişimden vazgeçilmesi; bakanlığın, kadın erkek eşitliğini sağlamakla görevli icracı bir bakanlık olarak yeniden düzenlenmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.
 
http://imza.la/kadin-bakanligi-kaldirilmasin


Etiketler: kadın
Nefret