10/02/2017 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, Avrupa İletişim Ağı Derneği’nin (AİAD) düzenlediği İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı’na katıldı.

Kaos GL, İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı’ndaydı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, Avrupa İletişim Ağı Derneği’nin (AİAD) düzenlediği İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı’na katıldı.

Kaos GL Derneği, Avrupa İletişim Ağı Derneği’nin (AİAD) 6-7 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlediği İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştayın birinci günü Kaos GL Derneği adına “Çalışma Yaşamında Cinsel Kimlik Temelli Ayrımcılık” başlıklı bir sunum yapan Murat Köylü, dışlamanın lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) işgücünün insan haklarına ve ekonomiye dönük kötüleştirici etkilerinden söz etti.       

Köylü, sunumunda çalışma hayatında ayrımcılığın salt “haklar” boyutundaki ihlallerle kalmadığı; bir bütün olarak bireyin, kurumun ve toplum genelinin yetkinlik ve yapabilirliklerine, katılım kapasitesine, barış ve uyumuna, çözüm ve yenilikçilik yeteneğine,  verimlilik ve doyumuna ve rekabet edebilirliğine son derece kötü etki ettiğini anlattı.

Uluslararası insan hakları ve ulusal mevzuattan hareketle Türkiye’nin yerine getirmesi gereken en acil yükümlülüğün “cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumu temelli koruyucu mevzuat ve politikaları yürürlüğe koymak” olduğunun altını çizen Köylü, bunun aynı zamanda Türkiyeli LGBTİ çalışanların birincil talepleri olduğunu belirtti.

Köylü sunumunda 2016 yılında Kaos GL’nin kamu sektörü ve özel sektör çalışanı LGBTİ’lere yönelik yürüttüğü iki araştırmadan da özet bilgiler paylaştı.

Çalıştaya katılan diğer kurumlar arasında KAGİDER, İŞKUR, TİSK, Fiziksel Engelliler Derneği, Hayata Destek, Anadolu Vakfı, Genç Düşünce Enstitüsü; Ankara, Başkent ve Hacettepe Üniversiteleri ile çeşitli özel sektör temsilcileri yer aldı. Çalıştay kapsamında ayrıca Av. Cemalettin Gürler de nefret suçları ve işyerinde ayrımcılık üzerine bir sunum yaptı.

Kaos GL’nin 2016 yılı kamu sektörü LGBTİ’ler araştırması için tıklayınız.

2016 yılı özel sektör çalışanı LGBTİ’ler araştırmasına ise buradan erişebilirsiniz. 


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret