13/09/2016 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte mesleğinden ihraç edilen sendikalı kamu emekçilerinin ve Barış İçin Akademisyenler’in yanında olduğunu duyurdu.

Kaos GL: ‘Başka bir dünya hayalini kalbinde taşıyan kamu emekçilerinin yanındayız!’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte mesleğinden ihraç edilen sendikalı kamu emekçilerinin ve Barış İçin Akademisyenler’in yanında olduğunu duyurdu.

Kaos GL’nin sendikalı kamu emekçilerinin ve Barış İçin Akademisyenler’in mesleğinden ihracına yönelik yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

“AKP hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) rejimini her geçen gün derinleştirmektedir. Sözde sadece darbecilere/FETÖ’ye yönelik ilan edildiği söylenen OHAL, iktidar tarafından bulunmaz bir fırsata dönüştürülmüş; hükümet muhalifi olarak görülen her kim varsa kapsamlı bir tasfiyenin hedefi haline gelmiştir. İktidar partisinin mensuplarının aksine FETÖ ile yan yana gelmesi asla mümkün olmayan kesimler FETÖ torbasına doldurularak açığa alınmakta ya da demokratik hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayan gece yarısı baskın kararnameleri ile görevlerine son verilmektedir. Türkiye bugün 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı darbecilerin yapabileceği türden uygulamaların AKP hükümeti birer birer hayata geçirildiği çetin bir dönemeçten geçmektedir. Gazeteciler-yazarlar tutuklanarak hapse atılmakta; karalama, ihbar ve fişleme çarkları bütün gücüyle işlemekte, seçimle gelmiş belediyelere dillerine milli irade retoriğini pelesenk etmiş olanlarca kayyım atanmakta; Fethullah Gülen cemaatinin devlet içerisinde palazlanmasına yıllarca göz yumanlar, ömürleri FETÖ ile mücadele ile geçmiş Kürt, Alevi, solcu, demokrat, Atatürkçü binlerce kamu emekçisini sanki darbeye onlar kalkışmışçasına ihraç etmektedir.”

“AKP’ye karşı olan herkes terörist olarak damgalanıyor”

“1 Eylül gece yarısı çıkarılan OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi ile aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 100’ün üzerinde Eğitim Senli ve “suçları” sadece barışı talep etmek olan, bu yüzden aylarca lince uğrayan akademisyenler savunma hakkı bile tanınmadan kamu görevinden çıkarılmıştır. Başbakanın terörle iç içe geçmiş 14.000 olduğu iddiasının ardından çok geçmeden Milli Eğitim Bakanlığı devreye girmiş ve bugün itibariyle çoğunluğu KESK Eğitim Sen üyesi 11.285 öğretmen açığa alınmıştır. Bu öğretmenlerin hangi kriterlere göre açığa alındığı, söz konusu kriterlerin demokratik toplum standartlarına uygun olup olmadığı belirsizdir. Muğlak bir terör tanımından hareketle aslında AKP’ye karşı olan herkes terörist olarak damgalanmaktadır.”

“Barış İçin Akademisyenler ve Eğitim Sen üyeleri bugüne kadar eşitlikçi, özgürlükçü, ötekileştirilenleri, ezilenleri, dışlananları, toplumum susturulmuşlarını kucaklayan bir eğitim sistemi, insandan, toplumdan, doğadan yana özgür bilim ve barış içinde bir ülke, barış içinde bir dünya özleminin mücadelesini verenlerdir. Bu anlamda yaşamın çoğulluğunu reddederek “tek dil, tek din, tek devlet, tek vatan” söyleminde ısrar eden, dindar ve milliyetçi nesiller yaratma arzusunda olan otoriter zihniyetin, itaatsiz olarak gördüklerini boyun eğdirme çabaları şaşırtıcı değildir.”

“Çok geç olmadan toplumsal barışı tesis edecek adımlar atılmalı”

“Darbelerin ve toplumsal çatışmaların panzehiri demokrasi ve barış ise siyasal iktidar açıkça demokrasiye aykırı ve hukuksuz uygulamalarından vazgeçmeli; yarın çok geç olmadan toplumsal barışı tesis edecek adımları bir an önce atmalıdır.”

“Kaos GL, cinsiyetçiliğe, homofobiye ve heteroseksizme karşı mücadelesinde LGBTİ Hareketinin yoldaşı olarak gördüğü, omuzdaşı olarak hissettiği, birlikte alan açtığı Barış İçin Akademisyenler’in, Eğitim Senlilerin ve tüm KESK üyelerinin, başka bir dünyayı hayalini kalbinde taşıyan kamu emekçilerinin onurlu mücadelesinin yanındadır!” 


Etiketler: yaşam
Ankara