11/11/2008 | Yazar: KAOS GL

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon Görevlisi Hammerberg, ILGA-Avrupa konferansında Homofobiye Karşı İnisiyatif üyesi ile yaptığı görüşmede, gelecek ay Kıbrıs´a yap

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon Görevlisi Hammerberg, ILGA-Avrupa konferansında Homofobiye Karş?ı İnisiyatif üyesi ile yaptığ?ı görüş?mede, gelecek ay Kıbrıs'a yapacağ?ı ziyaret sırasında, adanın kuzeyinde İngiliz İdaresi döneminden yürürlükte bulunan ve cinsel yönelime karş?ı ayrımcılık öngören Ceza Yasası'nın değ?iş?tirilmesi konusunda İnisiyatife gereken desteğ?i göstermeye hazır olduğ?unu söyledi.

Homofobiye Karş?ı İnisiyatifi, 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Viyana'da "Evrensel Düş?ün, Lokal Davran" teması altında bu yıl 12. gerçekleş?tirilen Uluslararası Lezbiyen ve Gey Derneğ?i'nin Avrupa bölgesi kuruluş?unun (ILGA-Avrupa) yıllık olağ?an konferansına katıldı.

Homofobiye Karş?ı İnisiyatif üyesi, konferans çerçevesinde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon Görevlisi Thomas Hammerberg ile yaptığ?ı kısa görüş?mede, Hammerberg'in gelecek ay Kıbrıs'ı ziyaret edeceğ?ini ve adanın kuzeyinde İngiliz İdaresi döneminden yürürlükte bulunan ve cinsel yönelime karş?ı ayrımcılık öngören Ceza Yasası'nın değ?iş?tirilmesi konusunda inisiyatife gereken desteğ?i göstermeye hazır olduğ?unu söylediğ?i belirtildi.

İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikincisi düzenlenen ILGA-Avrupa konferansı yanı sıra ILGA-Dünya Konferansı'nın da aynı tarihlerde Viyana'da gerçekleş?mesinin; dünyanın farklı ülkelerindeki örgütlerden üç yüzü aş?kın ILGA üyesi lezbiyen, gey, biseksüel ve transeksüel (LGBT) aktivistlerin bir araya gelmesine de olanak sağ?ladığ?ı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs'ı konferansta temsil eden Homofobiye Karış? İnisiyatif, konferansı; ortak sorunlarının tartış?ılıp, fikir alış?veriş?inde bulunulması yanı sıra bugüne kadar Avrupa'da ve dünyanın çeş?itli ülkelerinde LGBT konularında yürütülen çalış?malar ve verilen mücadeleler sonucunda elde edilen baş?arıların paylaş?ılması açısından da önemli bir baş?langıç olarak nitelendirdi.

İnisiyatif, konferans süresince düzenlenen paneller, ortak toplantılar, sosyal etkinlikler ve ayrıca atölye çalış?malarına da katıldı.

Avrupa Birliğ?i Temel Haklar Ajansı Direktörü Morten Kjaerum ve Avrupa Komisyonu Sivil Toplumda Ayrıma Karş?ı Kadın Erkek Eş?itlik Komisyonu Direktörü Belinda Pyke'ın konuş?macı olarak katıldığ?ı 30 Ekim'deki "Evrensel Düş?ünmek" adlı panelde; Uluslararası İnsan Hakları Standartları, LGBT kiş?ilerin karş?ılaş?tıkları sorunlar ve çözüm yolları tartış?ıldı.
31 Ekim'de yapılan "LGBT Haklarının Ulusal ve Uluslararası olarak Desteklenmesi" konulu panelde ise; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon Görevlisi Thomas Hammerberg, Denver Üniversitesi Yüksek Lisans Okulu Andrew Mellon Profesörü Jack Donnelly ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Ofisi Cinsiyet Eş?itliğ?i Birimi Baş?kanı Medeleine Rees konuş?macı olarak katıldı. Panelde, LGBT kiş?ilerin sosyal ve politik yaş?am alanlarında karş?ılaş?tıkları problemlerin aş?ılmasında hükümetlerin, eş?itlik kurumlarının ve Ombudsman'lıkların ulusal ve uluslararası sorumlulukları tartış?ıldı.

Panelin soru-cevap kısmında söz alan Güney Kıbrıs'ta eş?cinsellerin yasal haklarını kazanma mücadelesinin misyonluğ?unu üstlenen Eş?cinsel Özgürlük Hareketi'nin kurucusu ve baş?kanı Alekos Modinos, Hammerberg'e "kendisinin İngiliz İdaresi döneminden yürürlükte bulunan ve cinsel yönelime karş?ı ayrımcılık öngören Ceza Yasası'nın ilgili maddelerinin AİHM'de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karş?ı açmış? olduğ?u davayı kazanarak değ?iş?mesine olanak sağ?ladığ?ını, ancak mevcut yasanın adanın kuzeyinde halen yürürlükte bulunduğ?una" dikkat çekerek, bu konuda gerek AB'nin gerek de Avrupa Komisyonu'nun neler yapabileceğ?ini sordu.

Açıklamaya göre, panelin ardından Homofobiye Karş?ı İnisiyatif üyesi, Tomas Hammerberg ile görüş?tü; Hammerberg, inisiyatif üyesine aralık ayı içerisinde Kıbrıs'ı ziyaret edeceğ?ini ve inisiyatife de mevcut yasal durumun değ?iş?tirilmesi konusunda gereken desteğ?i vermeye hazır olduğ?unu söyledi.

Konferans çerçevesinde yapılan atölye çalış?malarında katılımcılara, LGBT haklarının geliş?tirilmesi için LGBT örgütler tarafından Evrensel Universal Periodic Review'in (UPR) nasıl kullanılabileceğ?i, ILGA-Avrupa'nın LGBT haklarında ve ayrımcılıklarla mücadeleler konusunda elde ettiğ?i baş?arılar ve ILGA-Avrupa ve üyelerinin kendilerini geliş?tirilmesi yönünde izlenecek stratejiler, ulusal bağ?lamda LGBT kiş?ilerin kayıtlı partnerlik, evlilik ve birlikte yaş?ama haklarının AB üyesi ülkelerde mevcut yasalardaki durumu ve geliş?tirilmesi yönünde izlenecek stratejiler örneklenerek anlatıldı.

Ayrıca katılımcıların kendi ülkelerinde karş?ı karş?ıya oldukları politik, dini, sosyal ve hukuksal sorunlar üzerinde de tartış?ılırken, LGBT'lerin yaş?amış? oldukları insan hakları ihlallerinin raporlanarak kayıt altına alınması yönünde yapılan çalış?malar da anlatıldı. (HÇ, Lefkoş?a)

Konuyla ilgili haberler:

http://www.kaosgl.org/node/2123

http://www.kaosgl.org/node/2105

http://www.kaosgl.org/node/2104

http://www.kaosgl.org/node/2109


Kaynak: Kıbrıs Gazetesi, 11 Kasım 2008


Etiketler: yaşam
Nefret