09/01/2017 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’den Remzi Altunpolat da ‘Heteroseksizm kıskacında çocuk’ sunumu yaptı.

‘En büyük meselemiz çocuk’ diyenler buluştu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“En büyük meselemiz çocuk” diyenler Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda buluştu. Kaos GL’den Remzi Altunpolat da “Heteroseksizm kıskacında çocuk” sunumu yaptı.

“En büyük meselemiz çocuk” çalıştayı 8 Ocak’ta Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Çocuk istismarının Türkiye’nin en can yakıcı sorunlarından biri haline geldiği günlerde çocuk haklarının savunuculuğunu yürüten Gündem Çocuk Derneği’nin OHAL KHK’si ile kapatılmasının ardından Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi’nin çağrısı ile çocuk haklarını gündem edinenler bir araya geldi.

İlk söz çocukların

Çalıştayın gerçekleştiği salonda gelenleri ilk olarak kürsüde Şubadap Çocuk’un şarkılarını söyleyen çocuklar karşıladı. Katılımcıların yerlerini almasıyla da Halkevleri Eğitim Sekreteri Betül Öztürk açılış konuşmasını yaptı ve Türkiye’nin içerisinden geçtiği günlerde yetişkinlerin yapıp ettiklerinin en ağır bedelinin çocuklara ödettirilmeye çalışıldığını, çocuk haklarını savunmanın iktidarca suçla eşitlendiğini ve çocukluğun tarihsel süreçte politik bir konu haline geldiğini belirtti. Çocuk hakları mücadelesinde çocukların araç değil amaç olduğunun altını çizen Öztürk, konuşmasının ardından sözü kürsüdeki çocuklara bıraktı. “Çocuk nedir?” ve “Çocukların en büyük sorunu nedir?” sorularına yanıt arayan çocuklar salonda bulunan yetişkinlere “Siz çocuklarınıza iyi baktığınızı düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Çocuklar kendi sorunlarını anlatırken en çok ciddiye alınmamaya, aileleri tarafından çokça gerekçe sunulmadan reddedilmeye, ailelerini seçememeye, bakkala gönderilmeye, ülke gündeminden dolayı yaşadıkları korkuya, okula gönderilmemeye, şiddete, özgür ruhlu olamamaya, sözlerinin kesilmesine ve fikirlerinin sorulmamasına değindi. Çocukların kendi sorunlarını dile getirdiği bölümün ardından yetişkinlerin konuştuğu “Çocuk kimdir? Çocukluk; nasıl, nereden, nereye?” başlıklı bölüme geçildi.

“Başka bir çocukluk mümkün”

Bu bölümün moderatörlüğünü KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nden Emrah Kırımsoy gerçekleştirdi. Bölümün ilk konuşmasını da Gündem Çocuk Derneği’nden Zeynep Kılıç yaptı. Kılıç, çocukların görünmezleştirilmesine değindi. Yaş farkına, cinsiyet, cinsel yönelim ve ekonomik farklılıklara rağmen çocukların yekpare bir nüfus olarak görüldüğünün altını çizen Kılıç, yetişkinlerin kurduğu bir dünyada çocuk olmaya vurgu yaptı. Kılıç, günümüzdeki çocuk anlayışının modern devlet ile birlikte yerleştiğini belirterek bugünkü çocuk algısının şekillenmesinde gelecek kaygısının rolüne değindi. Yetişkinlerin çocuklara yönelik yoğun tahakkümü olduğunu söyleyen Kılıç bu konuda yetişkinlere önerilerde bulundu. Kılıç yetişkinlerin kendi eylemlerini sorgulaması gerektiğini, eğitimi nasıl dönüştürmek gerektiği üzerine ve çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı üzerine düşünmek gerektiğini ifade etti.

Kılıç’ın ardından Hatice Kapusuz “Başka bir çocukluk mümkün” diyerek çocuk kitapları üzerine sunuşunu gerçekleştirdi. Çocuk kitaplarının öğrenme sürecini bir şekillendirmeye dönüştürmedeki etkisine değinen Kapusuz, çocuk kitapları üzerinden örnekler verdi.

Bu oturumun son konuşmasını Şubadap Çocuk’tan Serdar Türkmen gerçekleştirdi. Şubadap Çocuk’un şarkılarından birinin de ismi olan “Gökyüzü kimin?” sorusuna farklı bölgelerde yaşayan çocukların farklı cevaplar verdiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Türkmen, bu farklılığın yürütülen politikalarla ilişkisine değindi.

Bu oturumun sonunda salondan çocukların yaşadıkları sorunları çözmede nasıl yöntemlerin olduğu ve çocuk ihmal ve istismarının nasıl önlenebileceği sorularına cevaplar üretilmeye çalışıldı.

Çocukların en büyük sorunu: Yetişkinler ve yetişkinlik

Üçüncü bölümün başlığı “Çocukların en büyük sorunu: Yetişkinler ve yetişkinlik” konusu ele alındı. Bu oturumda moderatörlüğü Gündem Çocuk’tan Mehmet Onur Yılmaz gerçekleştirdi. “Yetişkinlerin kurduğu dünyada çocuklar var oma mücadelesi veriyor” diyen Yılmaz’ın ardından sözü Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nden Figen Paslı sunumunu gerçekleştirdi. İstismarcıların hangi çocukları seçtiğini, istismara maruz bırakılan çocukların aile yapılarını, aile içi şiddetin ve erkek egemenliğin etkisini anlattığı sunumunu Paslı, örselenmiş, incitilmiş çocukların yetişkinlerden gördüğü tutumları kendi deneyimleri üzerinden yaptığı araştırmalar ışığında gerçekleştirdi. Paslı konuşmasında istismar konusunda yürütülen hukuki süreçlerde çocuklara tekrar tekrar yaşatılan mağduriyetlere de değindi.

“Heteroksizm kıskacında çocuk”

Kaos GL’den Remzi Altunpolat “Heteroksizm kıskacında çocuk” başlıklı sunumunda eğitim ve sağlık gibi alanlarda çocukların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinşn nasıl görmezden gelindiğini, toplumda normal olarak tanımlanandan farklı olan çocukların özellikle sağlık alanında ötekileştirildiğini, bu farklılıkların tedavi gerektiren hastalık gibi gösterildiğini anlattı.

Bu oturumda son olarak Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden Alper Yalçın cezaevlerinde bulunan çocukların sorunlarına değindi. Bu oturumun ardından çocuklar Şubadap Çocuk’un kısa konseriyle dans etti, eğlendi.

Yetişkinlere öneriler

Çalıştayın son kısmında Gündem Çocuk’un “Yetişkinlere öneriler” başlıklı sunumu gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik tutumlarında yetişkinlerin samimi olması gerektiği, onlarla beraber üretmeleri gerektiği, -mış gibi yapmamaları gerektiği, çocuklara saygı duymaları gerektiği gibi öneriler üzerine konuşuldu. Forum kısmında ise salondan gelen önerilerle çocukların nesneleştirilmesinin, görmezden gelinmesinin, istismara maruz bırakılmasının önüne geçecek bir mücadelenin nasıl örüleceği üzerine tartışmalar yürütüldü. (sendika.org)


Etiketler: insan hakları
Nefret