02/12/2008 | Yazar: Kemal Ördek

Kemal Ördek

Kemal Ördek
Seçilmesinden hemen sonra, Obama’nın yönetime geçiş takımı www.change.gov sitesini yayımlamaya başladı. Medeni haklar gündemi başlığı altında yer alan LGBT bireylere destek bölümünde Obama-Biden planının hangi ilkeleri kapsadığının altı ayrıntıları ile çizilirken, Obama ve ekibinin LGBT bireylerin sorunları konusunda ciddi şekilde hazırlandığı anlaşılıyor. Bush sonrası Beyaz Saray yönetiminin LGBT bireylerin hakları için neler yapmayı planladığını Kaos GL yazarlarından Kemal Ördek derledi.

Seçilmesinden hemen sonra, Obama’nın yönetime geçiş takımı www.change.gov sitesini yayımlamaya başladı. Sitenin temel amacı, Obama’nın yönetim ilkelerine uygun bireyleri ileriki yönetim pozisyonları için devşirirken, destekçileri ile olan ilişkisini devam ettirebilmesine yardımcı olmak. İşte bu sitede, Obama ve ekibi açık ve net biçimde, toplumsal cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelim noktalarında yaşanan sıkıntıları toplumsal düzlemde aşabilmek amacıyla, Bush sonrası Beyaz Saray yönetiminin neler yapacağı belirtiliyor.

Medeni haklar gündemi başlığı altında yer alan LGBT bireylere destek bölümünde Obama-Biden planının hangi ilkeleri kapsadığının altı ayrıntıları ile çizilirken, Obama ve ekibinin LGBT bireylerin sorunları konusunda ciddi şekilde hazırlandığı anlaşılıyor.

Planın ayrıntılarına geçmeden önce, Obama’nın 1 Haziran 2007’de yaptığı bir konuşmadan alıntıya yer veriliyor: ‘1969’daki Stonewall İsyanı’ndan bu yana uzun bir yol kat ettik; fakat hâlâ yapılacak çok fazla iş var. LGBT hakları konusu, bizleri bölmek isteyen bzıları tarafından sıklıkla sömürülmektedir. Fakat aslı itibariyle bu konu, Amerikalılar olarak bizlerin kim olduğumuzla alakalı bir meseledir. Bu, ulusumuzun, kendi kurucu unsuru olan eşitlik ilkesine dayanıp her vatandaşına haysiyetli ve saygılı davranıp davranmayacağı ile ilgili bir meseledir.’(*)

Bu konuşmadan sonra yer verilen Obama-Biden planı, hangi konularda LGBT bireylerin haklarına vurgu yapılacağı ve ayrımcılık ile hangi şekilde mücadele edileceği ile ilgili bilgi sunmaktadır.

Obama-Biden’ın LGBT Planı (*)

Nefret Cinayetleri Kanununun Kapsamının Genişletilmesi: 2004’te, LGBT Amerikalılara yönelik nefret cinayetleri raporlanan tüm nefret cinayetleri içinde üçüncü sırada yer aldı ve bu kategorideki tüm cinayetlerin %15’ini teşkil etti. Barack Obama federal yetki alanının ırk, renk, din, milli köken, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ya da fiziki engel sebepleriyle işlenen nefret cinayetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik hazırlanan mevzuatın yasallaşması için çaba harcadı. Bir eyalet senatorü olarak, sağlam bir yasama çalışması yürüterek, nefret cinayetleri veya tertiplerinin yasadışı olmasını sağladı.

İşyerinde Ayrımcılığa Karşı Mücadele: Barack Obama, İstihdamda Ayrmcılık Karşıtı Yasa’yı destelemekte ve ayrımcılık karşıtı istihdam yasalarının cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet ibarelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inanmaktadır. Artan sayıda işveren, çalışanlarının iş sahibi olmayan partnerlerine yan ödemelerle destek olurken, işyerinde cinsel yönelim ayrımcılığı federal ve yasal hiçbir çözüm bulunmadan devam etmektedir. Illinois Eyaleti Senatosu’nda istihdamda cinsel yönelim ayrımcılığına karşı hazırlanan yasayı ciddiyetle desteklemiştir.

Medeni Birlikteliklere Tam Destek ve LGBT Çiftlere Federal Haklar: Barack Obama, diğer evli çiftlerin sahip olduğu hukuki haklar ve ayrıcalıklara eşit şekilde aynı cinsiyetten insanların sivil birlikteliklerini desteklemektedir. Obama, ayrıca, Evliliğin Korunması Kanunu’nun feshedilmesini ve hâlihazırda var olup medeni duruma göre belirlenen 1,100+ federal hukuki haklar ve ayrıcalıkların aynı cinsiyete sahip bireylerin sivil ya da yasal olarak tanınan diğer birlikteliklere olanak sağlayacak şekilde genişletilmesini savunmaktadır. Bu hak ve ayrıcalıklar, herhangi bir acil durumda partnere yapılacak yardımı, eşit sağlık sigortası hakkını ve diğer istihdam ayrıcalıkları ile mülkiyet hakkını kapsamaktadır.

Aynı Cinsiyetten Bireylerin Evliliklerine Yönelik Anayasal Engele Karşı Duruş: Barack Obama, evliliğin bir kadın ile bir erkek arasında olması gerektiğini savunan ve evlilik benzeri hakların aynı cinsiyetten veya evli olmayan çiftlere genişletilmesini savunan 2006’daki Federal Evlilik Kanunu Değişikliği’ne karşı oy kullandı.

‘Sorma-Söyleme’ Politikasının Feshi: Barack Obama, Genelkurmay Eski Başkanı John Shalikashvili ve diğer askeri uzmanlara, ‘sorma-söyleme’ politikasının feshi noktasında katılmaktadır. Askeri hizmet için temel kıstas vatanseverlik, görev bilinci ve hizmet etme isteği olmalıdır. Ayrımcılık yasaklanmalıdır. Amerikan Hükümeti, cinsel yönelimleri dolayısı ile görevden alınan askeri personel dolayısı ile milyonlarca dolar kaybetmiştir. Ek olarak, bu politika sebebiyle 300 dil uzmanının –50’den fazlası Arapça uzmanı olamk üzere– görevine son verilmiştir. Obama askeri liderler ile beraber şu anki politikanın feshi için çalışacak ve ulusal savunma amaçlarımıza ulaşmak yolunda daha uygun adımlar atacaktır.

Evlat Edinme Haklarının Genişletilmesi: Barack Obama, cinsel yönelimlerine bakılmaksızın her çiftin ve bireyin evlat edinme hakkının garanti altına alınmasının gerekliliğine inanmaktadır. Obama, ebeveynleri eşcinsel olsun olmasın, evlat edinilen çocuğun sağlıklı ve sıcak bir ailesinin olacağına sonuna dek güvenmektedir.

AIDS’in Önlenmesini Teşvik Etmek: Başkanlığının ilk yılında, Barack Obama, bütün federal kurumları içerecek şekilde geniş bir ulusal HIV/AIDS stratejisi geliştirip uygulamaya başlayacaktır. Strateji, HIV enfeksiyonlarını azaltmak, tedaviye ulaşımı artırmak ve HIV ile alakalı sağlık sorunlarını engellemek amacıyla dizayn edilecektir. Obama, doğum kontrol yöntemlerini de içeren yaşa uygun cinsellik eğitimi, eğitim ve doğum kontrol yöntemleri ile hapishane populasyonu içinde enfeksiyonu engelleme ve kamu sağlık sistemi aracılığı ile kontraseptif dağıtımı gibi yöntemleri savunmaktadır. Obama ayrıca, uyuşturucu kullanıcıları arasındaki enfeksiyon kapma oranlarını ciddi şekilde düşürebilecek şırınga değişimi üzerindeki federal yasağı kaldırmayı savunmaktadır. Obama ayrıca her zaman, homofobi sonucunda oluşan HIV/AIDS’in eşcinsellik ile bağlantılı olarak algılanması sonucu oluşan damgalanma ile de mücadele etmenin gerekliliğini vurgulamıştır. Başkan olarak bu konuyu da dile getirecektir.
Obama’nın başkanlık seçim sürecinde, Amerikan LGBT hareketinin desteğini kazanmış olmasını şimdi daha iyi anlayabiliriz. Cumhuriyetçilerin bugüne dek uygulamış oldukları homofobik yasalara karşı Obama, homofobi karşıtı söylemleri ile desteği hak etmiştir. Bakalım, başkanlığı devraldığında Obama şu anki cesur söylemlerine devam edip, sözünü ettiği uygulamaları hayata geçirebilecek mi? Umalım ki öyle olsun.

(*) Çevrilen bölümler.

Etiketler: yaşam, siyaset
Nefret