17/07/2009 | Yazar: Kemal Ördek

Hukukçu Dr.

Hukukçu Dr. Muhammad Aslam Khaki, yaptığı bir çalışmada, Transların toplumun en çok baskı gören ve yoksun kılınan bireyleri oldukları, dolayısıyla yüksek derecede aşağılanmayla beraber taciz ve tecavüze maruz kaldıkları ve toplumun onları dilencilik ve seks işçiliğine ittiği sonucuna vararak, Pakistan Yüksek Mahkemesi’ne bir dilekçeyle, refah devleti olan Pakistan’ın, Translara de eşit finansal destek sunması gerektiğini belirtti.
 
Pakistan’da aileler, cinsel yönelimi farklı olan veya farklı bir cinsiyet kimliğine geçiş yapmak isteyen çocuklarını ‘guru’ adı verilen kişilere teslim ediyorlar ve bu kişiler de çocukları seks işçiliği yapmaya ve üzerlerinden para kazanmaya çalışıyorlar.
 
Dr. Khaki’nin dilekçesi üzerine 14 Temmuz’da toplanan Yüksek Mahkeme’de Roop ve Shazia adlı iki trans da şahitlik yaptı. Uzun yıllar boyunca, polis, çete ve toplum şiddeti, taciz ve tecavüz, dışlanma ve yok sayılma ile karşılaştıklarını ve bütün bunların ailelerinin kendilerini reddetmesi, gurulara teslim edilmeleri ve dolayısıyla maruz kaldıkları ekonomik yoksunluk sebebiyle olduğunu belirten Translardan Shazia ‘Bugün mahkemede ifade vermem bile hayatıma malolabilir diyerek korktuğunu belirtti.
 
Tanıklıklardan sonra yüksek mahkeme, federal ve yerel yönetimlerden, Transların de sosyal ve finansal programlardan yararlanmalarını sağlamaları için gerekli önlemleri almalarını, sivli toplum örgütlerinden Translara yönelik sosyal programlar yaratmalarını, polis kuvvetlerinden kanunsuz uygulamalara son vermelerini ve yerel yönetimler ile kanun yapıcılardan Translerin sosyal yaşamlarında karşılaştıkları riskleri bertaraf edecek yeni düzenlemeler yapmaları kararına vardı.
 
 

Etiketler: insan hakları
Nefret