17/05/2016 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs Forumu: LGBT Eşitliği için Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşması’nın ikinci oturumunda Türkiye ve dünyadan belediye meclis üyeleri ile yerel yönetimlerin insan hakları politikalarında LGBTİ eşitliği tartışmaları devam etti.

"Çalışmalarımızla bir getto oluşturmak değil, tüm bölgeye yayılmak istiyoruz" Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Forumu: LGBT Eşitliği için Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşması’nın ikinci oturumunda Türkiye ve dünyadan belediye meclis üyeleri ile yerel yönetimlerin insan hakları politikalarında LGBTİ eşitliği tartışmaları devam etti.

Buluşmanın ikinci oturumunda “Yerel Yönetimlerin İnsan Hakları Politikalarında LGBTİ Eşitliği” tartışmaları sürdürüldü. Oturumun moderatörlüğünü KaDER’den Ezgi Koçak yaptı. Oturumda, Kadıköy Belediyesi’nden İkbal Polat, Çankaya Belediyesi’nden Dide Tayfur, İstanbul Üniversitesi Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışmaları’ndan Doç. Dr. Nuray Ergüneş ve Akdeniz Belediyesi’nden Tuna Şahin konuştu.

“Mevcut bakış açısı ve tutumlar değişmeli”

Oturumda ilk olarak konuşan İkbal Polat, Kadıköy Belediye’sindeki süreci anlatırken belediyelerdeki tutum değişiminin önemine değindi: “Değişen dünyanın değişen kentlerinde yeni talep ve yeni sorunlar ortaya çıkmakta, yerel yöneyimler bu durumlara cevap üretmeli bununla birlikte mevcut bakış açısı ve tutumlar değişmeli.”

“Tepeden inme kararlar ile yaşamak yerelde daha çok tepki çekiyor ama bizim belediye kanunumuz bunu karşılamıyor. 1930’dan kalma belediye kanunu için 2005’te ancak üzerinden geçilme gereği duyuldu.”

“Kadıköy Belediyesi, akademik olarak yeni bir model geliştirerek yerel yönetimler için plan tartışmaları için araştırmalar yürütüyor. LGBTİ ve toplumsal cinsiyet ile ilgili politika araştırmalarını stratejik planlara dahil ediyor.”

“Kadın forumu ve çalıştay düzenlenerek kadın istihdamı kadına yönelik şiddet konuları yoğun katılım beklentiler katılımcılardan alındı ve biz bunları raporladık. Rapor sonucunda eylem planı oluşturduktan sonra bunu basılı olarak yayınladık.”

“Akademi içinde mor akademi adında alt bir kuruluş oluşturduk ve burada LGBTİ politikaları faaliylerini tartıştık. Eğitim ve projeler hazırladık. Sosyal Destek Müdürlüğü ve diğer tüm birimlerimiz hazırladığımız eylem planını uygulamaya hazır.”

“Cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitimi yöneticilere verildi” 

Oturumda ikinci olarak söz alan Dide Tayfur, Çankaya Belediyesi eşitlik eylem planı sürüceni anlattı.

“Eşitlik eylem planı hazırlamak, belediyemizin 2015 yılında önemli hedeflerinden biriydi. Kadın-Erkek Eşitlik Birimi planda temel yürütücü görevini üstlendi ve katılımcılık ilkesi temel unsurumuzdu. Katılım konusu belediye içinde ge geçerli ve önemliydi. Belediye içindeki müdürlükler, temsilciler ile oluşturulan komisyonda temsil edildi.”

“Cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitimi yöneticilere verildi. ‘Bir bilene soralım’ diyerek dışarıdan destek almaktan çekinmedik. Eşitlik eylem planı belediye meclisinden çıktı ve 2016/2019 dönemini kapsayacak.”

“Trans kadınların hizmete erişiminde var olan engelleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak önemli bir hedefimiz ve tüm bu çalışmaların ilçenin tüm bölgelerinde hissedilmesini istiyoruz.”

“Psikososyal destek sağlayacak bir merkez kurmaya çalışıyoruz, çok yakın zamanda HIV+ kişilerle doğrudan çalışacak bir merkez açılacak.”

“Eylem planın uygulanmasında katılımcılık bizim için çok önemi bu yüzden konu odaklı çalışma grupları bizim için çok değerli.”

“Hiyerarşiden uzak bir politikanın temeli için doğru bir bütçeleme yerine getirilmeli”

Oturum Nuray Ergüneş’in konuşmasıyla devam etti: “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, toplumdaki güç ve iktidar etkileri nedeniyle uygulamada sorun çıkarıyor.”

“1995’te, Dünya Kadın Konferansı ile literature girmiş bu kavram; politika metinlerine eklendi ancak Türkiye’ye çok geç geldi. Temel söylev durumu sadece mevzuat olarak ele almamak olmalı. Bu konuda hazırlanan metinler de tamamen teknik metinler değil.”

“Bu bütçelemede bahsedilen sadece kadın ve erkek meselesi değildir. Hiyerarşiden uzak bir politikanın temeli için doğru bir bütçeleme yerine getirilmeli ve deneylenmeli. Politika analizi ile yöntemlerimiz ve uygulamayımız geliştirilebilir.”

“İlk defa Avusturalya’da uygulanan bu bütçeleme şekli, o zaman da ulusal bir politika olmuyor ve yerelde sınırlı kalıyor. Hizmet alan ve sunanın yan yana gelmesini sağlayan bir yöntemin mevcut ülke durumunda uygulanabilecek tek yeri yerel yönetimler.”

“Performans programları, belediyeler hazırlarsa oluşturulacak strateji belgelerinin somuta dökülmesi ve denetlenebilmesi için sağlayıcı olacaktır. Kurumsal düzeyde farkındalık eğitimi tüm çalışmaların yayılması ve çalışmaların gerçekleşmesi için zemin oluşturacaktır. Ve kesinlikle yerelde bulunan sivil toplum örgütleri ile çalışılması eylem planları için olmazsa olmazdır.”

“Açık kimlikle yer almak önemli ve amaçlarımız için değerli bir noktaydı” 

Oturumda son olarak Tuna Şahin konuştu. Mersin özelinde Eşitlik Birimi sürecinden bahseden Şahin, açık kimlikle varlık göstermenin önemine değindi: “Mersin yerelinde bu çalışmalara başlamak bile bizem için çok önemliydi. Eşitlik birimini yazıya dökmek, resmiyet kazanmak ve içinde açık kimlik ile yer almak oldukça önemli ve amaçlarımız için değerli bir noktaydı.”

“Amacımız çocuklardan ve gençlerden başlayarak toplumsal cinsiyet ve insan hakları ile alakalı eğitimler vermek oldu. Mahallede kadınlara yönelik eğitim verirken, LGBTİ konusunda farkındalık kazandıralım istedik. Bu işe de “mahallemizden” başlamamız gerektiğine kanaat getirdik.”

“Sivil toplum ile çalışmak bu konuda son derece önemliydi, yetişmediğimiz noktada birbirimize destek veriyorduk.”

“Üniversiyelerde de bu konulara değinerek üzerine tartışmak ve yagınlaştırarak üzerine düşünülmesini sağlamak için; üniversite ayağımızla özel olarak çalıştık.”

“Yaptığımız işi yaygınlaştırarak çalışmalarımızla bir getto oluşturmak yerine tüm Mersin’e ve Akdeniz’e yaymak; daha büyük işler başarmak istiyoruz. Yerel yönetimde bu politikaları oluşturup hedefimize ulaşabilirsek, ulusal bazda söz sahibi olmak daha gerçekçi olacaktır.”

*Bu etkinlik, Gökkuşağı Projesi kapsamında İsveç Kalkınma Fonu (SİDA) ile Hollanda Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

İlgili haber:

LGBT Eşitliği için Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşması başladı!

"Koskoca bir okyanusun ortasına Boysan’la bırakılmıştık"


Etiketler: yaşam
Nefret