03/11/2016 | Yazar: Kaos GL

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, KHK’lar ile görevinden ihraç edilen meslektaşlarının yanında olduğunu duyurdu.

SHUDER Ankara: ‘İhraç edilen meslektaşlarımızın yanındayız!’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, KHK’lar ile görevinden ihraç edilen meslektaşlarının yanında olduğunu duyurdu.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi basın açıklaması yayınlayarak, 675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edilen sosyal hizmet uzmanlarının yanında olduğunu söyledi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Özellikle son 1 yıldır toplumun bütün kesimlerine ve bütün toplumsal alanlara yönelik yaşanan baskılar, Temmuz ayında yaşanan darbe girişimi sonrası on binlerce kamu personelinin açığa alınmaları, ihraç edilmeleri ile devam etmektedir. 29.11.2016 tarihinde yayınlanan 675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 10.131 kamu görevlisi arasında, Sosyal Hizmet Uzmanı meslektaşlarımız da bulunmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelik baskılar ve meslektaşlarımızın “mesleklerinden” ihraç edilmeleri nedeniyle tarafımızca açıklama yapılması zorunluğu doğmuştur.”

“Bilindiği üzere sosyal hizmet mesleği, insan hakları ve sosyal adaleti temel alan bir meslektir. Bu çerçevede sosyal hizmet uzmanı, insan haklarının bir gereği olarak ırk, etnik ve ulusal köken, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği; cinsel yönelim, yaş medeni durum, siyasi görüş, dinsel inanç, zihinsel ya da fiziksel engel başta olmak üzere insana insan gibi davranılmasını engelleyen her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi mesleki sorumluluğu olduğunun farkında olarak hizmet üretir.”

“Yaşanan ülke, yaşanan dönem, saldırının kimden geldiği, kime yapıldığı ayrımı yapılmaksızın güç durumdaki tüm insanlara, hatta tüm canlılara ulaşabilmeyi gerektirir.”

“Bu duyarlılık ve ilkesellik içinde görev yapan meslektaşlarımıza, yalnızca mesleğinin gereğini yaptığı için soruşturmalar açılması; savunmaları dahi alınmadan ihraç edilmeleri; yine dernek tüzel kişiliğinin kapatılması vb. uygulamaların “baskıcı, hukuksuz, haksız” olduğu açıktır.” 

“Bu bağlamda yapılan hukuka ve mesleğimizin genel ilke ve özelliklerine aykırı uygulamalara en kısa sürede son verilmesini; mesleklerinden ihraç edilen meslektaşlarımızın mesleklerine iade edilmeleri, kapatılan dernek şubemizin açılmasını, yalnızca insan hakları ve sosyal adalet için çaba harcayan derneğimiz, üyelerimiz ve hizmet sunduğumuz çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, LGBTİ’ler olmak üzere tüm müracaatçılarımız açısından acil bir zorunluluktur.”

“Biz, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi olarak tüm meslektaşlarımızın yanındayız!”


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet
Ankara