01/06/2016 | Yazar: Kaos GL

Türk Tabipleri Birliği, yeni yayını ‘Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı’ ile LGBTİ’lerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için öneriler sunuyor.

Türk Tabipleri Birliği’nden ‘Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı’  broşürü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türk Tabipleri Birliği, yeni yayını ‘Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı’ ile LGBTİ’lerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için öneriler sunuyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİ’lerin sağlığa erişimindeki sorunları çözmek için broşür yayınladı. Broşür, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve intersekslerin (LGBTİ) sağlık hizmetine ulaşımına ilişkin hatırlatmalar içeriyor.

“Sağlık herkes için ayrımsız bir haktır”

Broşür, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın sunuş yazısıyla başlıyor. İlhan sunuş yazısında şöyle diyor:

“Her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi ortak bir çabayı gerektiriyor. Bu noktada hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok özel bir görev düşüyor. Biz hekimler, sağlığın herkes için bir hak olduğunu biliyor ve hastalarımıza ayrımsız sağlık hizmeti veriyoruz.

“Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı bu broşür LGBTİ bireylerin sağlık hizmetine ulaşımına ilişkin hatırlatmalar içeriyor. Broşürü hem kamuoyunun ve hem de meslektaşlarımızın dikkatine sunuyor, sağlığın herkes için ayrımsız bir hak olduğu günlerde iyi hekimlik yapabilme arzumuzu ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

Broşürde LGBTİ, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, heteroseksizm, homofobi kavramları açıklanıyor. Cinsel yönelimlerle ilgili yanlış inançlar örneklerle tartışılıyor.

Hekimlere öneriler

“LGBTİ’lerin sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları engeller ortadan kaldırılmalıdır” diye yola çıkan broşürün sonuç kısmında ise hekimlere şu öneriler yer alıyor:

*Sağlık hizmeti için uygun ortam sağlanmalı.

*Panolara LGBT dostu semboller, posterler, duvar çıkartmaları asılabilir.

*LGBTİ’lerin sağlık gereksinimleri, temel sağlık hizmetlerinin bileşeni olarak görülmeli.

*Yaşa özel periyodik izlemler LGBTİ’ler için de sürdürülmeli.

*Aile Sağlığı Merkezinde / poliklinikte bekleme salonlarında temel sağlık sorunlarına ilişkin broşür ve eğitim gereçleri bulundurulmalı.

*Toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi ve/veya cinsel deneyimler hakkında diyalog kurulmalı. İletişimde empati, açık-fikirlilik, yargılayıcı olmama önemlidir. Ayrımcılık içermeyen ifadeler kullanılmalı.

*Eşit bakım (cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimliği, ırk, etnik köken, yaş, fiziksel yetenek ayrımı yapmadan) sağlanmalı.

*Sağlık çalışanlarının eğitimi ve farkındalığı sağlanmalı.

*Özel öykü alma formları, kapsayıcı, açık uçlu sorular, “evlilik durumu” yerine “ilişki”, evlilikteki “eş” yerine “partner” sözcüğü öykü alırken önemlidir.

*Formlara üçüncü (kadın/erkek/transgender) kutucuk eklenmelidir (aynı zamanda kabul anlamına gelmekte). Sağlık sorununu değerlendirmek için gerekli sorular sorulmalı, ilgisiz konulardan kaçınmalı.

*Ek engeller (sosyoekonomik durum, kültürel normlar, ırksal/etnik ayrımcılık, yaş, fiziksel yetenek, coğrafya) konusunda farkındalık önemli.

*Cinsel öykü alırken, partneriyle ilişkisi hakkında konuşurken “nötr” bir dil kullanılmalı.

*Yerel LGBTİ örgütleri ile bilgi alışverişinde bulunmak önemli.

*TTB LGBTİ Çalışma Grubuna danışılabilir.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.


Etiketler: insan hakları, sağlık
Nefret